COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2016

Akutní stavy byly hlavním tématem XI. ročníku Ústeckého dne ošetřovatelství

Datum: 14. 3. 2016
Autor: Mgr. Eva Fridrichová; Mgr. Andrea Miltnerová

Prostory vzdělávacího institutu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se dne 26. ledna 2016 staly dějištěm jedenáctého ročníku odborné konference s názvem Ústecký den ošetřovatelství. Jeho tradičním pořadatelem byla Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem ve spolupráci s Pedagogickou sekcí ČAS a s Krajskou zdravotní, a. s. Akce se zúčastnilo více než 100 nelékařských zdravotnických pracovníků různých oborů.

Odbornou konferenci zahájila ředitelka školy PhDr. Miroslava Zoubková, která také přivítala účastníky akce. Ty zaujala hned první přednáška s názvem Když se narodím jinde, která patřila MUDr. Ing. Martinu Pánkovi z Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Týkala se porodů mimo zdravotnické zařízení a přednášející seznámil posluchače mj. s tím, jak vypadá prvotní ošetření novorozence v terénu. Zajímavá byla i druhá přednáška Květoslavy Khynychové, vedoucí laborantky transfuzního oddělení téže nemocnice, která posluchače seznámila s historickým léčením krví. Z mnoha dalších přednášek zaujali posluchače Mgr. Jaroslav Pekara z Vysoké školy zdravotnické v Praze, o. p. s., a Mgr. Martin Kubát ze Zdravotnické záchranné služby Ústí nad Labem, kteří mluvili o tom, jak vypadá každodenní realita v práci zdravotnického záchranáře.

O akutních stavech a záchranné službě hovořil Mgr. Jaroslav Pekara
z VŠZ Praha (vedle garantky akce Mgr. E. Fridrichové)

O problematice krizové intervence hovořila vedoucí Linky pomoci sdružení Spirála, z. s., Bc. Pavla Pejšová, která účastníkům akce představila sdružení Spirála, jež v Ústí nad Labem pomáhá klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Nejčastější typy šokových stavů v dětském věku představil v odpoledním bloku MUDr. Jan Pajerek z Dětské kliniky Masarykovy nemocnice. Další přednášky, které během dne zazněly, se týkaly například acidobazické rovnováhy či péče o dutinu ústní u pacientů hospitalizovaných na JIP z pohledu dentální hygienistky.

S novinkami v první pomoci seznámil posluchače Mgr. Martin Kubát
ze ZZS Ústí nad Labem
fota: autorka

Kromě odborného programu mohli zájemci zhlédnout i prezentaci vytvořenou u příležitosti stého výročí otevření ošetřovatelské školy v Praze. Zpracování historické události se ujaly odborné učitelky VOŠ a SZŠ Ústí nad Labem Mgr. Alexandra Kramářová a Mgr. Jana Pidrmanová. Fotografická prezentace se stala i součástí CD sborníku, který z akce vznikl. V závěru odborné konference proběhlo losování cen, kterého se mohli zúčastnit všichni, kdo vyplnili anketní lístek. Za dárky pro vylosované výherce patří velký dík sponzorům akce – firmě Helago a nakladatelství Grada Publishing. Příští, XII. ročník Ústeckého ošetřovatelského dne se bude konat v Ústí nad Labem opět za rok, v lednu 2017.

Mgr. Eva Fridrichová, garant akce, a Mgr. Andrea Miltnerová, VOŠ a SŠZ Ústí nad Labem

 
  • tisk
  • předplatit si