Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2016

Ostrava hostila mezinárodní konferenci Colours of Sepsis 2016

Datum: 14. 3. 2016
Autor: PhDr. Renáta Zoubková

Ve dnech 26.–29. ledna 2016 se v Ostravě konal již 18. ročník akce, která se původně jmenovala Postgraduální kurz Sepse a MODS v Ostravě a kterou každoročně organizuje KARIM FN Ostrava.

V posledních třech letech byl tento mezinárodní kongres přejmenován na Colours of Sepsis. Letos byl jeho součástí i 3. postgraduální kurz sester v intenzivní péči, který se k akci připojil s cílem zvýšit možnost implementace preventivních opatření pro vznik sepse na pracovištích intenzivní péče do klinické praxe. Sesterská část kongresu byla koordinována ve spolupráci s Oddělením pediatrické resuscitační a intenzivní péče FN Ostrava.

V tomto roce se na Colours of Sepsis se přihlásilo 1400 účastníků, z toho více než 320 sester. Pozvání přijali také zahraniční účastníci. Kromě našich kolegů ze Slovenska, kteří přijeli se zástupcem Slovenské komory sester a porodních asistentek PhDr. Milanem Laurincem, PhD., to byli hosté Barbara Van Royen z belgických Antverp a Adriana Borodzicz-Cedro z Polska.

V sesterské sekci zaznělo 30 příspěvků, v posterové sekci jich bylo prezentováno 13. Přednášky se týkaly balíčků pro prevenci sepse a možností jejich uplatnění v praxi, postupů prevence ventilátorové pneumonie, uplatnění extrakorporálních eliminačních technik jako rescue therapy a úlohy sestry při péči o dospělé a dětské pacienty v rámci těchto intervencí. V rámci pediatrické sekce byly mj. představeny velmi zajímavé kazuistiky pacientů v septickém stavu, které dokreslily možnosti aplikace prevence v klinické praxi. Další informace, které zazněly, se týkaly otázky, zda a jak řešit febrilní stavy u kriticky nemocných pacientů, jak postupovat v případě septických pacientů na operačním sále, jaké jsou možnosti prevence katetrových infekcí či jaká je efektivita využití monitorace hemoglobinu v rámci bezprostřední pooperační péče.

S velkým ohlasem se setkaly workshopy, jež byly součástí sesterské sekce a byly věnovány problematice neinvazivní a nekonvenční ventilace a novým doporučením ERC pro kardiopulmonální resuscitaci. Při této příležitosti je třeba vyzdvihnout spolupráci s Katedrou intenzivní medicíny a forenzních oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Na prvním workshopu byly s výraznou pomocí zástupců firem předvedeny postupy péče o pacienta na tryskové ventilaci, oscilační ventilaci a techniky neinvazivní ventilace včetně postupů fyzioterapie plic. Na druhém workshopu předvedli studenti oboru Zdravotnický záchranář v modelové situaci kardiopulmonální resuscitaci v podmínkách přednemocniční péče, která navazovala na laickou první pomoc – neodkladnou resuscitaci – asistovanou prostřednictvím telefonu dispečery Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Forma realizace workshopů se ukazuje jako optimální pro naši vzájemnou komunikaci a možnost získat zkušenosti z jiných pracovišť. Budeme se proto v následujících ročnících snažit tento trend nadále rozvíjet a věříme, že nám zúčastnění zachovají přízeň i v dalších letech, abychom mohli společně rozvíjet a optimalizovat péči o naše pacienty.

PhDr. Renáta Zoubková, vrchní sestra KARIM FN Ostrava

 
  • tisk
  • předplatit si