COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2016

Hojení ran lékárníky a farmaceuty zajímá

Datum: 4. 4. 2016
Autor: Magda Hettnerová

O tom, že téma hojení ran je stále aktuální a atraktivní, a to nejen mezi sestrami, svědčí odborné semináře, které pro lékárníky a farmaceutické asistenty z celé republiky pořádá Odbor vzdělávání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).

Série seminářů s názvem Krycí materiály z pohledu lékárníka a farmaceutického asistenta garantuje Česká lékárnická komora a zájem o ně je tak veliký, že termíny jsou dlouho dopředu obsazené.

Další z této série se konal v sobotu 27. února 2016 v prostorách Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Účastníky přivítala PhDr. Dagmar Škochová, MBA, z Odboru vzdělávání VFN, která je současně předsedkyní Traumatologicko-ortopedické sekce České asociace sester, a hned se ujala prvního dopoledního bloku přednášek. V něm posluchače seznámila s dělením a s různými typy ran. Na obrazové dokumentaci prezentovala mimo jiné, jak vypadá rána granulující, secernující, povleklá aj., dále hovořila například o tom, co může způsobit infekci v ráně, a upozornila také, na co si dát při převazu rány pozor. Zmínila i nejčastější chyby a omyly při převazech. V druhé přednášce se zaměřila na terapeutické krycí materiály a jejich základní dělení. Postupně vyjmenovala a také názorně ukázala nejčastěji používané krycí materiály, popsala, na jaké druhy ran se používají, a zmínila i jejich největší výhody. Posluchači si je mohli na místě i prohlédnout a „osahat“.

Další přednáška se zaměřila na ošetření drobných poranění, která přednášející nejprve rozdělila do skupin a u každé z nich se krátce zastavila. Zmínila se i o oplachových roztocích s tím, že u drobných poranění je efektivnější použít je jako obklad, který na ránu přiložíme a necháme minimálně 10 minut působit. Dalším tématem byla problematika dekubitů, jejich klasifikace a způsoby léčby. Podle nových doporučení Evropského poradního panelu pro dekubity (EPUAP) lze u dekubitů, které se nedají zařadit do stávajících čtyř stupňů, uvádět i hodnocení – neznámá hloubka poškození a hloubku poškození nelze hodnotit. Důležité bylo pro posluchače upozornění, že první stupeň dekubitu by se neměl masírovat, a zajímavá byla i informace o nových měkkých materiálech, které se dají použít jako prevence vzniku dekubitů. Diskuze se rozproudila u otázky, jak rozeznat plenkovou dermatitidu od dekubitu a jaké jsou možnosti jejich léčby. Na závěr ukázala přednášející několik příkladů, že dekubity nemusejí vznikat jen na predilekčních místech a že mohou vzniknout i během krátké chvíle například na operačním sále během operace nebo pod jakýmkoli předmětem – např. kanylou – v místě, kde se dotýká pacientovy kůže. O metodách kompresivní terapie mluvila Naděžda Polincová z Ambulance hojení ran Dermatovenerologické kliniky VFN v Praze. Posluchače seznámila s krátkotažnými a dlouhotažnými obinadly a k čemu se používají. Na videu pak mohli posluchači vidět dva různé způsoby správného bandážování dolních končetin.

Během dne zazněly ještě přednášky na téma péče o pooperační jizvy, rozdělení dermatologických extern a problematika kontaktních alergií, předepisování prostředků pro vlhké hojení ran aj., k vidění byly i praktické ukázky jednotlivých krytí a extern. Více informací najdou zájemci na webových stránkách www.vzdelavani-vfn.cz.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si