Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2016

Sestry se učí, jak provázet rodiny s těžce nemocnými dětmi

Datum: 4. 4. 2016
Autor: Magda Hettnerová

Nemoc dítěte je vždy náročná. Pokud se navíc jedná o nemoc s infaustní prognózou, je situace ještě náročnější, a to nejen pro rodinu samotnou, ale i pro zdravotníky, kteří se s rodinou a malým pacientem setkávají. Jak tyto situace řešit, jak s rodinou správně komunikovat a jak se s ní sám vyrovnat, se nově učí dětské a všeobecné sestry Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) v sérii kurzů s názvem Podpora a provázení rodin při sdělení závažné diagnózy.

Už třetí z nich se konal v pátek 11. března 2016 v prostorách Odboru vzdělávání VFN v Praze, který kurzy ve spolupráci se Společností pro mukopolysacharidosu (Centrem Provázení) pořádá. Účastnice kurzu, které pracují na neonatologických, dětských a dalších odděleních VFN, přivítaly na úvod Anna Chrzová a PhDr. Dagmar Škochová, MBA, z Odboru vzdělávání VFN. Pak už se slova ujaly lektorky Mgr. Jana Olejníčková, Ph.D., a Mgr. Pavlína Dupalová z Centra Provázení, které na úvod krátce představily centrum, které ve VFN v Praze funguje již přes rok a které je odborným střediskem zřizovaným Společností pro mukopolysacharidosu za podpory Nadace Sirius. Jeho smyslem je pomáhat rodinám dětí, kterým byla stanovena závažná a nepříznivá zdravotní diagnóza. Kromě nich pomáhají i rodinám s dětmi s těžkým zdravotním postižením a rodinám předčasně narozených dětí a dětí s nízkou porodní hmotností. Mimo to se centrum zaměřuje i na pracovníky ve zdravotnictví, v sociálních službách a ve školství, pracovníky neziskových organizací a další. Cílem a posláním Centra Provázení je podpořit rodiny pečující o dítě se zdravotním omezením, a to od počátku sdělení diagnózy přes první fáze vyrovnávání se s novou skutečností až do předání rodiny do péče služeb dostupných v místě bydliště pacienta.

Centrum provázení považuje za jednu z nejdůležitějších věcí při péči o dětského pacienta a jeho rodinu, komplexnost a provázanost všech složek. To se díky skvělému přístupu lékařů a sester daří a neustále rozvíjí. Zároveň si je centrum vědomo náročné a záslužné práce všech, kteří rodinu v náročných a krizových situacích podporují. Proto realizované kurzy cílí na pracovní i osobnostní rovinu každého účastníka.

Lektorka Mgr. J. Olejníčková, Ph.D., pracuje mj. i jako krizová interventka
fota: Magda Hettnerová

Pak už přišel čas na samotný kurz. Účastnice se sesedly do kruhu a nejprve se každá z nich představila a řekla, s jakými představami na akci přišla. Kurz byl rozdělen do dvou fází, z nichž první byla zaměřena na schopnost posouzení aktuální situace, plánování následných kroků, schopnost provést rodinu nastalou situací a naučit se ji lépe vyhodnotit. Druhá část pak byla orientována na zdravotnice samotné, na jejich schopnosti adaptace na negativní zážitky, prevenci syndromu vyhoření a ošetření vlastní psychiky. Na závěr se pak účastnice seznámily s některými relaxačními technikami a návody, jak se vypořádávat s vlastními negativními emocemi a jak se naučit odpočívat.

Lektorky, které jsou speciální pedagožky a zároveň pracují jako krizové interventky, dokázaly navodit příjemnou a přátelskou atmosféru, v níž se účastnice uvolnily a otevřeně hovořily. Účastnice se do názorných cvičení také aktivně zapojovaly a při rozebírání jednotlivých situací, s nimiž se ve své praxi setkaly, si nejen předaly cenné zkušenosti, ale také se mnohé naučily.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si