COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2016

Zdržujte se hříšné nečinnosti, aby vás nestáhla tíží svou do hlubokosti pekelné (Karel IV.).

Datum: 4. 4. 2016
Autor: Magda Hettnerová

Po celý letošní rok si připomínáme výročí 700 let od narození českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. Tento vysoce vzdělaný a pokrokový státník se zapsal zlatým písmem nejen do naší historie, ale do historie celé Evropy. „Otci vlasti“ vděčíme my, Češi, za mnohé. Mimo jiné i za vlastní univerzitu, jejíž součástí byla od samého počátku i lékařská fakulta.

 Jejím úkolem bylo nejen vychovávat vlastní lékaře, ale měla být i autoritou, která bude dohlížet nad vykonáváním praxe různých kategorií zdravotníků (např. chirurgů, ranhojičů, lazebníků, porodních bab, lékárníků či mastičkářů aj.), jako tomu bylo na univerzitách v západní Evropě. Historicky doložen je však jen její dohled nad lékárníky. Chybějí také podrobnější informace o prvních padesáti letech fungování této fakulty. O čem však není pochyb, je fakt, že si brzy vybudovala reputaci a získala věhlas, takže studenti na ní svá studia dokončovali a nebrali je jen jako přípravu na studium na jiných věhlasných evropských univerzitách. Díky ní nacházíme v 15. století lékaře už nejen u královského dvora, ale i ve městech. Dnes je součástí Karlovy univerzity pět lékařských fakult, na kterých se kromě lékařů mohou vzdělávat i nelékařští zdravotničtí pracovníci v celé řadě oborů, mj. i v oboru fyzioterapie.

A právě fyzioterapii a rehabilitaci jsme věnovali toto dubnové číslo. Dočtete se v něm například, jaké jsou evidence-based postupy v neurorehabilitaci spastické parézy, jak vypadá fyzioterapie v praxi nebo jaké služby a přístroje nabízejí pacientům v Rehabilitační nemocnici Beroun. V rozhovoru s hlavní sestrou ČR Mgr. Alicí Strnadovou, MBA, jsme se zeptali, jaké změny přinese novela zákona č. 96/2004 Sb. a v rubrice Pro školy se dozvíte, co stálo za vznikem minimuzea v SZŠ Turnov. Ve spolupráci s AM Review vám tentokrát přinášíme obsáhlé zpravodajství z letošního X. kongresu primární péče, v němž se dočtete nejen, o čem se hovořilo v sesterské sekci, ale i to nejzajímavější, co zaznělo v lékařských prezentacích. A protože naším cílem je vás nejen informovat a bavit, ale i vzdělávat, připravili jsme pro vás ve spolupráci s firmou Mölnlycke Health Care cyklus seminářů na téma Efektivní hojení ran, volba krytí podle spodiny rány. Konat se budou na pěti místech ČR a bližší informace o nich se dozvíte na našem webu http://www.florence.cz/vzdelavani/akce/, kde se na ně můžete také přihlásit.

Přeji vám hezké čtení,

Magda Hettnerová, šéfredaktorka

 
  • tisk
  • předplatit si