Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2016

Hojení ran pod taktovkou Florence přilákalo do Ostravy desítky sester

Datum: 2. 5. 2016
Autor: Redakce Florence

V zaplněném sále Clarion Congress Hotelu Ostrava se v úterý 19. dubna 2016 konal historicky první vzdělávací seminář časopisu Florence s názvem Efektivní hojení ran, volba krytí podle spodiny rány.

Účastníky přivítala šéfredaktorka časopisu Florence Magda Hettnerová a popřála jim, aby si ze semináře odnesli spoustu nových a pro praxi užitečných informací a aby se jim vzdělávací akce líbila. Pak předala slovo lektorce Bc. Janě Dvořákové, která posluchače celou problematikou hojení ran provázela.

Seminář byl rozdělen do tří bloků, z nichž byl každý zaměřen na jinou oblast hojení ran. V prvním bloku se přednášející věnovala patofyziologii chronických ran. Nejprve posluchače seznámila s rozdělením ran, jejich charakteristikou a etiologií, krátce se zastavila i u historie vlhké terapie ran. Základy pro ni položil prof. Winter, který v roce 1962 prokázal, že ve vlhkém prostředí dojde k hojení rány signifikantně rychleji než v suchém prostředí. Z chronických ran se pak lektorka zaměřila především na dekubity, bércové vředy a ischemické defekty včetně diabetické nohy. U dekubitů upozornila mj. na jejich novou klasifikaci dle doporučení Evropského poradního panelu pro dekubity (EPUAP) a upozornila i na časté chyby, které se v této souvislosti neustále objevují. Patří mezi ně například masáž dekubitů 1. stupně či špatná manipulace s pacientem. Dále hovořila například o prevenci vzniku dekubitů a o nových krycích materiálech, které jsou pro ni na našem trhu dostupné.

Na konci každého bloku položila přednášející posluchačům kontrolní otázku.
Ten kdo jako první správně odpověděl získal předplatné časopisu Florence
fota: Julie Langerová, Magda Hettnerová

Druhý blok se věnoval režimovým opatřením, která jsou nutná k úspěšné léčbě. Lektorka se v něm zaměřila zejména na kompresi u žilní nedostatečnosti, lymfedému a ukázala, jaký je rozdíl ve vícevrstevné bandáži oproti klasické kompresivní terapii. Účastníci si mohli techniku také sami vyzkoušet a s pomocí přístroje na měření kompresního tlaku si ověřit, zda provedli kompresi dolní končetiny pod optimálním tlakem. Lektorka Bc. Jana Dvořáková také pohovořila o režimových opatřeních nutných k úspěšné léčbě lymfedému a o kontraindikacích kompresivní terapie. Mluvila i o různých typech kompresivních punčoch a o jejich správném používání.

Třetí, závěrečný blok byl věnován kontinuu hojení ran (wound heeling continuum). Lektorka v něm hovořila o jednotlivých fázích hojení ran, jejich specifikách a o správném výběru materiálů. Pozornost věnovala i výběru správného antiseptika a popsala, jaké požadavky jsou na krytí v jednotlivých fázích hojení. To, že správně nastavená léčba může vést společně s vhodně zvoleným krytím a s dodržením všech zásad k výraznému zlepšení pacientova zdravotního stavu či k jeho úplnému vyléčení, pak demonstrovala na řadě kazuistik.

Techniku vícevrstevné bandáže si mohli účastníci sami vyzkoušet
a s pomocí přístroje na měření kompresního tlaku si ověřili,
zda ji provedli správně
fota: Julie Langerová, Magda Hettnerová

Na závěr každého bloku položila přednášející posluchačům kontrolní otázku z probraného tématu a ten, kdo správně odpověděl, získal dárek od pořadatele akce – předplatné časopisu Florence. Účastníci semináře také dostali dotazníky, v nichž mohli vyjádřit svou spokojenost s akcí. Dotazníky byly slosovatelné a v závěru odpoledne získali tři vylosovaní výherci dárkový balíček od partnera akce.

A protože zájem o akci byl větší, než umožňovala její kapacita, bude se konat v Ostravě ještě jednou začátkem listopadu letošního roku. Zúčastnit se semináře mohou zájemci také v Hradci Králové (květen), v Brně (červen), v Českých Budějovicích (září) a v Praze (říjen). Bližší informace najdou v časopise Florence a na webových stránkách www.florence.cz/vzdelavani/akce, kde se také mohou vyplněním registračního formuláře přihlásit.

Redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si