COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2016

O Registru v novém „kabátě“ a nejen o něm

Datum: 2. 5. 2016
Autor: PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková

Jaro letošního roku je ve znamení velké změny nejen pro zaměstnance Registru zdravotnických pracovníků v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně (NCO NZO), pracovníky oddělení uznávání kvalifikací a registru – ONP/2 odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR, ale i pro samotné nelékařské zdravotnické pracovníky.

Po jedenácti letech existence dochází k přechodu k modernějšímu, uživatelsky přívětivějšímu softwaru. Nový software umožní komfortnější zpracování žádostí a umožní sledování žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v jejich správních lhůtách.

Tvorba nového softwaru byla realizována v rámci projektu Navazující agendové registry Ministerstva zdravotnictví, reg. číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/17.09399. Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR.

A jaké výhody přináší nový software především pro žadatele o vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu?

  • Nový on-line náhled (veřejná část), který je v nové grafické úpravě a nabízí přehlednější informace o specializované způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti.
  • Elektronické šablony žádostí, které budou spuštěny na začátku měsíce května 2016.
  • Algoritmus pro určení 60denní lhůty pro možnost podat žádost o prodloužení. Tuto novinku ocení především ti žadatelé, kteří se zcela neorientují v určené lhůtě; nový software je navede na podání správné žádosti.

V měsíci květnu bude s elektronickými žádostmi uveřejněn i průvodce k jejich vyplňování.

Chybně vyplněných žádostí přibývá

A teď k samotnému řízení. Předpoklad pro letošní rok je 20 700 přijatých žádostí. K 31. březnu 2016 bylo vyřízeno celkem 7 268 žádostí o vydání osvědčení a prodloužení. Správní řízení u chybně vyplněných žádostí činí 3 164. Přestože webové stránky Registru zdravotnických pracovníků obsahují veškeré informace k vyplňování, stále se nám zvyšuje počet žádostí, které spadají do správního řízení a jsou překážkou pro získání osvědčení. Jaké jsou tedy nejčastější chyby:

  • Chybí kolek nebo jeho spodní část, nebo je nalepen kolek chybné hodnoty.
  • Nevyplněný soupis vzdělávacích aktivit.
  • Nedoložení kopie potvrzení o účasti na CŽV.
  • Žádost je nepodepsaná.
  • Doklady o odborné způsobilosti nejsou ověřené nebo jsou neúplné.

Velmi důležité je proto upozornění: Účelové podávání nové žádosti o další prodloužení platnosti osvědčení na podkladě předchozích dokladů (které se již staly podklady pro rozhodnutí o vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení) je obcházením platného zákona!!!

Co říci závěrem? Z důvodu velkého počtu zpracovávaných žádostí a přechodu na nový software Registru zaznamenáváme zvýšený nápor na telefonickou informační linku Registru. Omlouváme se proto za potíže při spojení a doporučujeme vám směřovat dotazy na e-mailovou adresu infolinka@nconzo.cz, kde vám do pěti pracovních dnů rádi odpovíme.

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, NCO NZO Brno

 
  • tisk
  • předplatit si