Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2016

Sestra v akci V – sestra v super akci

Datum: 2. 5. 2016
Autor: Bc. Jaroslava Knapová

Ve čtvrtém dubnovém týdnu, ve středu 20. dubna 2016, jsme se v Krajské nemocnici v Liberci sešli na pátém ročníku odborné konference ošetřovatelského úseku chirurgického centra s názvem Sestra v akci V, který se tentokrát tematicky zaměřil na akutní stavy. Garantem projektu byla vrchní sestra Mgr. Ladislava Kohoutová.

V průběhu celého odpoledne bylo na programu celkem deset přednášek, které Mgr. Kohoutová uváděla. Úvodní sdělení nás zavedlo do terénu. Podívali jsme se v něm na součinnost všech složek integrovaného záchranného systému při průmyslových haváriích a následnou kazuistiku pacienta, který byl zraněn při výbuchu v továrně. Tato kazuistika nás zavedla na jedno z nejdůležitějších oddělení každé nemocnice – anesteziologicko-resuscitační oddělení. Souhra přednemocničních týmů a týmů ambulance traumatologických center je v péči o pacienta s polytraumatem jedna z nejvýznamnějších, o čemž jsme se přesvědčili v přednášce Bc. Michaely Enderlové s názvem Polytrauma v první linii. S čím se můžeme setkat na jednotce intenzivní péče a jak náročná je adaptace všeobecných sester na tomto oddělení, nás seznámila přednáška Bc. Petry Mitrové a Bc. Kristýny Rejnohové. Sdělení Blanky Drazinské s názvem Jiskření na obvodě praktického lékaře odlehčilo atmosféru a odvedlo nás na chvíli od tématu náročné akutní péče. Poslední sdělení Bc. Aleny Novotné s názvem I my máme city aneb nejsme akčním hrdinou nás seznámilo s funkcí peera a s jeho významem v duševní hygieně sester.

Konference se nesla v přátelské atmosféře, v duchu týmové spolupráce a vzájemného respektu k zodpovědné práci na všech odděleních nemocnice, od ambulancí přes intenzivní péči až po standardní oddělení. Prostor pro diskuzi přítomní využili a otevřená výměna aktuálních poznatků nám tak potvrdila zájem o informace na zvolené téma.

Ráda bych také vyzdvihla, že i přes nedostatek všeobecných sester, se kterým se dnes obor ošetřovatelství potýká, jsme se sešli v hojném počtu. Sestra je v současné době chápána jako profesionál se svými teoretickými a praktickými znalostmi a komunikačními dovednostmi a jako nezbytná součást ošetřovatelského týmu, pozitivně ovlivňující zdraví nemocných. Zájem sester o nové poznatky v oboru nás jen utvrzuje v potřebě podporovat celoživotní vzdělávání. Budeme proto rádi, když přijmete naše pozvání na další plánovanou podzimní konferenci s názvem Sestra v akci VI – „Top star magazín“, která se bude konat 20. září 2016 v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Bc. Jaroslava Knapová, Chirurgické centrum, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
  • tisk
  • předplatit si