Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2016

Chirurgické sestry a instrumentářky se sešly na Moravě

Datum: 13. 6. 2016
Autor: Magda Hettnerová

Všeobecná chirurgie, traumatologie nebo chirurgie ruky byla témata XVIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, které se konalo ve dnech 19.–20. května 2016 v Hotelu Skalský Dvůr.

Stejně jako loni byla i letos součástí akce Odborná konference chirurgických sester a sester instrumentářek, která se konala v pátek 20. května. Generálním partnerem akce byla již tradičně společnost MEDIN, a.s. Úvodního slova se ujala obchodní ředitelka MEDIN, a.s., Mgr. Miriam Lukešová. Poté přednesli své zdravice i členové předsednictva – náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Nové Město na Moravě Jiřina Poulová, Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno, vedoucí Oddělení centrální sterilizace a centrálních operačních sálů Nemocnice Nové Město na Moravě Věra Tůmová a přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. Téma odborné konference znělo: Moderní aspekty v péči o pacienta z pohledu sestry.

První přednáška se týkala péče o pacientku před operací prsu a po ní. Přednesla ji L. Ježová z Nemocnice Nové Město na Moravě a kromě základní charakteristiky karcinomu prsu, jeho projevů a diagnostiky se zaměřila i na postup před operací, v den operace a po operaci. Zdůraznila především nutnost citlivého jednání s pacientkou. Na závěr svého sdělení doplnila i krátkou kazuistiku. Tématem operace prsu se zabývala i následující přednáška M. Štěpánkové, která se zaměřila na podrobnější popis a charakteristiku nádorového onemocnění. Zdůraznila zejména multioborovou spolupráci, která je při těchto operacích důležitá. V závěru své přednášky ještě prezentovala video s názornou ukázkou samovyšetření prsu u žen.

Velmi zajímavou prezentaci s názornými ukázkami si v dopoledním bloku přednášek připravily fyzioterapeutky J. Stará a L. Kozlová, taktéž z Nemocnice Nové Město na Moravě. Věnovaly se škole zad pro instrumentářky, ale řada tipů a rad, jak zádům ulehčit, které prezentovaly, platila pro všechny. Přednášející upozornily například na to, že správnou technikou zvedání se z lehu je přes bok nebo že při sedu by měla stehna svírat úhel 90˚ s trupem těla, podkolenní jamka by se neměla dotýkat sedací plochy, páteř by měla být vzpřímená, osa těla by měla mířit nahoru, ramena dolů a brada dozadu. „Správné držení těla můžeme podpořit různými pomůckami, jako je zpola nafouklý overball nebo bederní podložky různé tvrdosti,“ popsaly přednášející. Ke správnému sedu se dá využít i sedací klín, který způsobí, že kyčle jsou výš než kolena, nebo balanční podložka, na které by však člověk neměl sedět v kuse déle než pět minut. Ve své přednášce se zabývaly mj. i správným otáčením těla, což platí zejména pro instrumentářky, když podávají u operačního stolu nástroje (neměly by rotovat v pase, ale otáčet se celým tělem), a zvedáním břemen. Břemena by měl člověk správně zvedat z dřepu, tedy s pokrčenými koleny, nikoli je „tahat zády“ s nataženýma nohama. Ideálním způsobem, jak předejít či ulevit bolestem zad, je cvičení. „Pokud nás bolí záda například při dlouhodobém stání, měli bychom si umět ulevit. Například tím, že změníme statický postoj na dynamický – přeneseme váhu z jedné nohy na druhou, prodýcháme se, mírně se opřeme o stůl, stojem na špičkách a podobně,“ uvedly pár tipů přednášející. Některé z nich si mohli posluchači vyzkoušet i během přednášky.

Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze se ve svém sdělení zabýval úlohou chirurgie v systému komplexní péče o pacienty se solidními nádory trávicího traktu. Uvedl mimo jiné, že léčba těchto nádorů je možná jen s použitím adekvátní chirurgické léčby a že incidence solidních nádorů trávicího traktu mírně stoupá, na mortalitě se to však neprojevuje.

Druhá část programu se pak věnovala novinkám v operačním řešení zlomenin či distálním humerálním dlahám, které ve svém sdělení představila M. Bártová z Městské nemocnice Ostrava. A. Šenová z Nemocnice Valašské Meziříčí představila historii a současné možnosti léčby obezity a R. Škarecká z Nemocnice Kyjov seznámila posluchače s tím, jak si správně vybrat chirurgické rukavice.

I letos byly součástí setkání prezentace firem, workshop věnovaný traumatologii a bohatý doprovodný kulturní i sportovní program. Zájemci si také mohli v rámci exkurze prohlédnout výrobní haly generálního partnera akce firmy MEDIN, a.s.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si