COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2016

Mezinárodní den sester oslavila ČAS tradičním udílením cen

Datum: 13. 6. 2016
Autor: Magda Hettnerová

Před zaplněným hledištěm pražského Divadla Na Vinohradech se ve čtvrtek 26. května 2016 uskutečnilo letošní předávání cen Florence Nightingalové, které tradičně pořádá Česká asociace sester. Akce spojená s oslavou Mezinárodního dne ošetřovatelství je zároveň poděkováním všem sestrám za jejich obětavou a náročnou práci.

Sestry na úvod přivítaly viceprezidentka České asociace sester (ČAS) Bc. Anna Skalická a prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA. Po zdravicích a krátkém úvodu přistoupily k hlavnímu bodu večera – předávání cen. Nejprve pozvaly na pódium zástupce partnerů a sponzorů akce – Batist Medical, a. s., B Braun Medical, a. s., Labor Schubert CZ, s. r. o., Grada Publishing, a. s., Partners FS, Promedica Praha Group, a. s., PromaReha, a. s. a mediálního partnera časopisu Florence – a pak už přišel čas vyhlásit jméno první oceněné.

Cenu za rozvoj ČAS, která se uděluje za výrazný počin, propagaci nebo rozvoj ČAS, získala za uplynulý rok Vladimíra Kučerová z pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Druhou oceněnou se stala Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D., z Fakultní nemocnice Hradec Králové, která získala cenu za rozvoj ošetřovatelství. Cenu za rozvoj oboru si odnesla PhDr. Jana Kocourková, MBA, z Masarykova onkologického ústavu v Brně a největší potlesk sklidila Jana Augustýnová, kterou asociace odměnila za její celoživotní dílo. Jana Augustýnová působila padesát let v pražské Fakultní nemocnici v Motole a ocenění si zasloužila mj. i za dlouhodobý přínos oboru a aktivní činnost pro ČAS. Všem oceněným poblahopřáli také zástupci partnerů akce, kteří je současně obdarovali věcnými cenami.

foto: Magda Hettnerová

O druhou část večera se postaral divadelní soubor Divadla Na Vinohradech, který sehrál černou detektivní komedii Grahama Linehana Bytná na zabití. V hlavních rolích se představili Libuše Švormová, Ivan Řezáč, Václav Vydra, Filip Blažek, Martin Zahálka, Lukáš Příkazký a Jiří Čapka.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si