COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2016

Práce ve zdravotnictví mě naplňuje

Datum: 13. 6. 2016

K práci zdravotní sestry ji inspirovala sestřička z ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, s níž se jako dítě setkávala a která byla k dětem moc milá a usměvavá. Dnes o svém povolání říká, že ji naplňuje. Řeč je sestře Janě Barchánkové, která letos oslaví své šestileté působení v Očním centru Praha (OCP). Zajímalo nás proto, co jí práce ve zdravotnictví přináší a co by naopak ráda změnila.

V letošním roce budete v Očním centru Praha již šestým rokem. Co se za tu dobu změnilo?

Musím říci, že opravdu hodně. A možná i to je důvod, proč nemám pocit, že bych stagnovala. Za dobu mého působení v OCP proběhlo mnoho organizačních změn. Mimo jiné jsme třikrát změnili adresu. Nakonec jsme před čtyřmi lety zakotvili v moderní budově Lighthouse Tower v pražských Holešovicích a od té doby pracujeme v krásném, pro nás i pro pacienty velmi příjemném prostředí. Kromě toho se během uplynulých let postupně obměnil téměř celý náš kolektiv. Naštěstí pan ředitel a pan primář, tedy hlavní osobnosti, na kterých klinika stojí, zůstávají.

Můžete přiblížit, co vaše práce ambulantní sestry obnáší?

Ambulantní sestra má u nás na starosti dvě až tři ordinace lékařů nebo předoperační přípravu pacientů. Většinou se o tyto práce dělím s dalšími dvěma kolegyněmi.

Co je náplní vaší práce, když se staráte o ordinace lékařů?

Denně projde sesternou a následně některou ordinací 40–60 pacientů objednaných na různá vyšetření. Jedná se o pacienty před operací šedého zákalu či refrakčními zákroky, pacienty, kteří přicházejí na pooperační kontroly, preventivní oční vyšetření, tzv. OCT vyšetření, konzultace před plastikou očních víček a mnoho dalších. Po recepci jsem jako ambulantní sestra dalším článkem našeho týmu, se kterým se pacient setkává. S každým pacientem nejprve stručně proberu důvod jeho návštěvy a vysvětlím mu průběh vyšetření. Poté provedu přístrojová měření, která jsou víceméně mojí hlavní pracovní náplní. Výsledky a příslušné tiskopisy vložím do dokumentace, kterou následně předávám lékaři. Plním ordinace lékaře, aplikuji oční kapky a asistuji při některých vyšetřeních nebo výkonech. Pro ambulantní sestru je velmi důležité zvládnout také organizaci práce a zajistit plynulost provozu tak, aby lékaři nečekali na své pacienty a pacienti nečekali zbytečně na své lékaře. Kromě uvedených činností patří k mé pracovní náplni i řada administrativních úkonů. Je to například vedení skladových zásob léků a jejich objednávání, rozpisy služeb sester a pracovní výkazy, kontrola operačních programů, aktualizace zdravotní dokumentace a mnoho dalších. V neposlední řadě mám na starosti i zaškolování nových sester.

A co obnáší příprava pacientů před operací?

Nejčastějšími operačními zákroky, které na našem pracovišti provádíme, jsou operace šedého zákalu. Před výkonem připravujeme i zájemce o plastickou operaci víček, pacienty s věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD) chystáme k aplikacím anti-VEGF preparátů. Našimi pacienty jsou v převážné většině starší lidé, ke kterým musíme přistupovat s maximální péčí a citlivostí. Prvním krokem je seznámení pacienta s průběhem předoperační přípravy a jeho informování o pooperačním režimu. Vlastní předoperační příprava spočívá v aplikaci očních kapek do operovaného oka, pacient postupně dostává oční kapky na rozšíření zornice a poté na znecitlivění. Během této doby jsou pacienti v příjemném prostředí, mají k dispozici pohodlná křesla a každý dostává malé občerstvení. Před vstupem na sál prochází pacient takzvaným filtrem, kde se mu představí operatér a samotná operace může začít. Po dokončení výkonu přebírá pacienta zpět sestra, která mu následně předá lékařskou dokumentaci. Zájemci mohou na památku získat i „sálovou“ fotografii s operatérem.

Práce s pacienty asi musí být někdy náročná, zvláště pak s těmi staršími. Jak to zvládáte?

Snažím se přistupovat ke každému pacientovi individuálně. Opakované oslovení jménem, vysvětlení průběhu vyšetření nebo zákroku, zodpovězení dotazů – to všechno jsou drobnosti, kterými si můžeme získat důvěru pacienta a usnadnit tak další spolupráci. U starších pacientů navíc často komunikujeme i s jejich rodinnými příslušníky, kteří je doprovázejí na vyšetření či operaci.

Co se vám na práci v Očním centru Praha líbí a co vás naplňuje?

Určitě mě velmi těší pochvaly pacientů, kteří jsou spokojeni nejen s výsledky operace, ale i s naším přístupem a péčí. Poděkováni od pacienta je pro mne odměnou za každodenní úsilí o profesionální a lidský přístup. Práce ambulantní sestry v OCP se mi líbí. Je pestrá, vyžaduje samostatnost, přesnost, organizační schopnosti, schopnost komunikace s pacienty i jejich rodinou a v neposlední řadě samozřejmě i trpělivost. Ze strany vedení oceňuji otevřenost k našim připomínkám a návrhům a možnost podílet se na jejich realizaci.

Dříve jste pracovala i jako anesteziologická sestra a sestra na ARO. Lze nějak porovnat tuto práci s prací na oční klinice?

Opravdu nevím, zda je možné výše uvedená pracoviště porovnat. Vyzkoušela jsem si práci ve velkém i v menším kolektivu i samostatnou práci s jedním lékařem. Každá z těchto variant má svá pro a proti. Jako sestra v intenzivní medicíně jsem pracovala samostatně, práce byla zajímavá, vyžadovala přesnost, pečlivost a schopnost rychle se rozhodnout a jednat. Na druhé straně byla psychicky i fyzicky náročná a komunikace s pacienty byla, oproti mým dalším zkušenostem, minimální. Následně jsem působila v soukromé oční ordinaci, kde byla komunikace s pacienty mojí hlavní pracovní náplní a odborné sesterské výkony nahradila z velké části administrativa. Všechny své dosavadní profesní zkušenosti považuji za velmi přínosné a naplňující. Jistě je to i díky tomu, že jsem dosud měla štěstí na lékaře. Naprostá většina z těch, se kterými jsem pracovala, považovala sestry za důležitého pracovního partnera.

Práce sestry je velmi náročná. Jak relaxujete?

Od pracovních povinností si o víkendu nejlépe odpočinu prací na zahradě na chalupě mých rodičů. V týdnu chodím po práci plavat, ráda si čtu a v posledních pěti letech se snažím i trochu vzdělávat v jazykových kurzech. Dovolenou v létě trávíme s manželem, dcerou a synem na horách a na chalupě.

Ještě malá otázka na závěr: Chodíte pravidelně k očnímu lékaři?

Ano, samozřejmě – a nemám to daleko.

 

Kdo je
Jana Barchánková

Vedoucí ambulantní sestra v Očním centru Praha

Jana Barchánková vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze, poté absolvovala specializační studium v oboru Sestra pro intenzivní péči. V letech 1996–2001 pracovala jako sestra na Klinice anesteziologie a resuscitace ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V letech 2001–2004 pracovala jako zdravotní sestra v soukromé oční ordinaci specializované na aplikaci kontaktních čoček. Po skončení mateřské dovolené nastoupila do Očního centra Praha, kde pracuje od října 2010 jako ambulantní zdravotní sestra dodnes.


Adam Janek, ředitel Očního centra Praha, o práci se sestřičkou Janou říká:

S Janou pracuji více než pět let a již dlouhou dobu je pro mě a celý kolektiv nepostradatelnou součástí kliniky. Její nadšení pro práci, přístup k pacientům a organizační schopnosti by si přál snad každý. Oceňuji, že sama od sebe stále přichází s novými nápady, jak zlepšit a zefektivnit chod ambulancí a celý provoz. Mohu rád říct, že Jana pro mě není „jen“ skvělou zdravotní sestrou, ale rovněž člověkem, na kterého se mohu vždy spolehnout. Za to vše jí patří mé díky.

 
  • tisk
  • předplatit si