COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2016

ČKPA nově pod názvem Česká komora porodních asistentek

Datum: 4. 7. 2016
Autor: Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Na celostátním kongresu porodních asistentek v Brně dne 21. května 2016 hlasovaly členky profesní organizace České konfederace porodních asistentek (ČKPA) pro změnu názvu této organizace na Českou komoru porodních asistentek, z. s.

ČKPA je největší a nejdéle fungující profesní organizací porodních asistentek v České republice, je členkou Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) a Evropské asociace porodních asistentek (EMA). Vznikla v roce 1997 vystoupením porodních asistentek z gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester. V roce 2005 se z asociace přeměnila na konfederaci, která sdružovala samostatně fungující regionální sdružení porodních asistentek v České republice. Nyní se regionální sdružení mění dle občanského zákoníku na pobočné spolky, a proto by i název „konfederace“ nebyl relevantní. To vedlo vedení ČKPA k návrhu změny názvu profesního spolku na Českou komoru porodních asistentek, z. s.

Na celostátním kongresu bylo členkami ČKPA zvoleno i nové vedení profesní organizace. Prezidentkou České komory porodních asistentek, z. s., se stala Mgr. Alena Frýdlová, viceprezidentkou Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D., členkou prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu byla zvolena Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D., členkou prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráce byla opět zvolena Mgr. Lenka Veselá a členkou prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu se stala Monika Škarbanová. Cílem profesní organizace zůstává především hájení profesních zájmů porodních asistentek na celostátní a krajské úrovni, upevnění prestiže a postavení porodní asistentky v systému zdravotní péče v České republice jako samostatného zdravotnického pracovníka, jehož náplň činnosti, kompetence a odpovědnost vycházejí z mezinárodní definice porodní asistentky a směrnic Evropské unie.

Celostátní kongres porodních asistentek s mezinárodní účastí se konal pod záštitou Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora města Brna pro oblast sociálně-kulturní. Paní Mgr. Věra Vránová, Ph.D., která byla prezidentkou ČKPA, zahájila kongres a informovala přítomné o úspěšné akci, na jejíž organizaci se ČKPA podílela, a to byl celosvětový kongres ICM v Praze v roce 2014. Ze zahraničních hostů vystoupila například doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., ze Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě, která ve své zajímavé přednášce analyzovala stav porodní asistence na Slovensku. Velmi přínosná byla i přednáška paní Marlene Reyns, prezidentky belgické asociace porodních asistentek, která se podělila s českými porodními asistentkami o své zkušenosti s prosazováním kompetencí porodních asistentek v Belgii a s vytvořením jednotné profesní organizace porodních asistentek.

Všechna sdělení, která na kongresu zazněla, byla zajímavá a posluchače jistě obohatila.

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D., Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, FZS, Západočeská univerzita v Plzni

 
  • tisk
  • předplatit si