COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2016

II. jarní konference Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK

Datum: 4. 7. 2016
Autor: Mgr. Ivana Trnková; Mgr. Yveta Urbanová

Dne 12. května 2016 se u příležitostí Mezinárodního dne sester konala na půdě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK) již II. jarní konference Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV), určená pro nelékařské zdravotnické profese.

Tuto akci tradičně pořádá náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNKV PhDr. Libuše Gavlasová, MBA, ve spolupráci se 3. LF UK. Záštitu nad konferencí převzali doc. MUDr. R. Grill, Ph.D., MHA, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a děkan 3. LF UK prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

V úvodních projevech zazněla slova vyjadřující úctu, vyzdvihující náročnost a potřebnost sesterského povolání. Úvodní řečníci také vyjadřovali důležitost spolupráce FNKV s 3. LF UK z hlediska výuky a výchovy nastupující zdravotnické generace. Prezidentka České asociace sester (ČAS) PhDr. Martina Šochmanová, MBA, ve svém úvodním slově připomněla, že veřejnost nyní vnímá povolání sestry jako třetí nejrespektovanější povolání. Proto přítomné ubezpečila, že se bude i nadále zasazovat o upevnění této pozice a udržení respektu k tomuto povolání i na poli politickém. Dále pak informovala mj. i o přípravě České komory zdravotnických pracovníků (ČKZP).

foto: autorky

Odborná část konference byla rozdělena do tří oblastí. První z nich byla zaměřena na bolest nejen tělesnou, ale i duševní, a to jak u pacientů či rodinných příslušníků, tak i u ošetřujícího personálu. Druhá sekce pak prezentovala příspěvky jednotlivých klinik FNKV s jedním společným hlavním tématem „To nej z FNKV“. Třetí, závěrečná sekce se zaměřila na péči o seniory, kvalitu následné péče i jejich opětovný návrat do domácího prostředí.

V každé sekci byla prezentována sdělení vyjadřující nejen vysokou odbornost našich sester, ale i lidský a empatický přístup sester k jejich profesi a především k našim pacientům. Součástí letošní konference byl velmi zajímavý doprovodný nekomerční, zčásti i charitativní program, který byl úzce provázán s tématy konference. Na jeho zajištění se podíleli zaměstnanci FNKV a přidružené projekty, včetně tematických edukačních programů. Celá konference se tak nesla v příjemné atmosféře, která byla jistě důstojnou, ale i velmi přátelskou oslavou Mezinárodního dne sester.

Mgr. Ivana Trnková, vrchní sestra KAR FNKV, Mgr. Yveta Urbanová, Oční tkáňová banka FNKV – koordinátorky Jarní konference

 
  • tisk
  • předplatit si