COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2016

Laterární náklon jako malý zázrak moderního zdravotnictví

Datum: 4. 7. 2016
Autor: Kateřina Jansová

Polohování při prevenci proleženin a respiračních komplikací, stlaní lůžka, hygiena pacienta a péče o pokožku, pooperační drenáže – všechny tyto úkony vyžadují přetočení pacienta na bok či jeho polohování. Manipulace s pacientem tradičním způsobem znamená pro zdravotnický personál vysokou fyzickou námahu a s ní spojené i riziko úrazu. Moderní lůžka dnes mohou být vybavena funkcí tzv. laterálního náklonu, elektricky ovládaného náklonu ložné plochy, který přetáčení pacienta a jeho polohování značně usnadní. Podívejme se blíže na šest výhod laterálního náklonu a jeho využití.

1. Prevence respiračních onemocnění

Nedostatek pohybu ohrožuje pacienty na jednotkách intenzivní péče řadou zdravotních komplikací. Respiračním onemocněním jsou vystaveni kriticky nemocní a dlouhodobě imobilní pacienti. Předcházet takovým komplikacím můžeme také polohováním pacienta, což nám značně usnadní laterální náklon. Ta nejmodernější lůžka nabízejí funkci automatické laterální terapie (ALT), která udržuje lůžko a pacienta v něm v trvalém cyklu naprogramovaných laterálních náklonů.

ALT je předepisována na žádost lékaře. Pomáhá k mobilizaci hlenu pacienta a jeho drenáži, která je bez použití náklonu velmi obtížná. Při náklonu větším než 15 ° je třeba zafixovat pacienta polohovacími polštáři. Lůžko je možné naklonit až do 30 °.

2. Zefektivnění prevence dekubitů

K tvorbě a rozvoji dekubitů dochází působením dlouhodobého tlaku na pokožku. Laterální náklon je jedním ze způsobů, kterým lze proti tvorbě proleženin bojovat a eliminovat jejich rozsah. Pouhým stlačením jednoho tlačítka lze lůžko naklonit, čímž dochází k uvolnění jedné strany těla nemocného. Mění se rozložení tlaku, který na pokožku působí, dochází k lepšímu prokrvení tkáně a k úlevě pacienta. Tento způsob se nazývá „mikroshifting“.

3. Zlepšení mobilizace pacienta

Polohování napomáhá k udržování vaskulárního systému pacienta v kondici. I pouhým drobným nakláněním ho postupně připravujeme na posazování a samotnou mobilizaci. Nemocný následně netrpí posturální hypotenzí.

Laterálním náklonem můžeme pacientům pomoci i při vstávání z lůžka. Ta jsou většinou vyšší než klasická postel a pacient tak při posazení na kraji postele nedosáhne nohama na zem. Sestra pak musí nemocného posouvat po lůžku, čímž dochází k nepříjemnému tření a zvýšení tlaku v oblasti hýždí. Aktivace laterálního náklonu pomůže pacientovi přiblížit se k podlaze a eliminuje tlak na pokožku. Celé těžiště nemocného se přesune dopředu a usnadní mu tak pohodlné vstávání z lůžka.

4. Snížení fyzické zátěže sester a pomoc při péči o pacienta

Při manipulaci s pacientem musí zdravotnický personál vynaložit často velké úsilí. Samotné otáčení nemocného je fyzicky velmi náročné, především u zcela imobilních pacientů. Lůžka s laterálním náklonem mohou sestry i pacienti snadno polohovat pomocí jednoduchých ovladačů. Díky náklonu lůžka do strany tak personál vynaloží až desetkrát méně síly než při stejném úkonu na běžném lůžku. Manipulaci s pacientem, např. při převlékání, hygieně či přestýlání lůžka, zastane jedna sestra místo dvou, což významně pomůže i oddělením či pečovatelským domům s malým personálním obsazením.

Lůžka je navíc možné ovládat nejen ručním ovladačem či z integrovaného displeje, ale i pomocí nožního ovladače. Sestra má pak obě ruce volné a může se plně soustředit na pacienta.

5. Usnadnění přesunu pacienta z jednoho lůžka na druhé

Při přemisťování pacienta např. na stretcher lze lůžko naklonit a usnadnit tak přesun pacienta. Pro ještě snazší manipulaci lze využít slide sheetů (informovali jsme o nich v minulém díle) a eliminovat tak tření, které při přesunech vzniká.

Při přesunu pacienta je třeba mít postranice lůžek sundané tak, aby mohla být obě lůžka v bezprostřední blízkosti. Ta nejmodernější lůžka jsou vybavena bezpečnostním systémem, který zamezí náklonu lůžka na stranu, kde je postranice sundaná. Současně však lze jedním tlačítkem aktivovat funkci, kterou lůžku dáme najevo, že o sundané postranici víme, a můžeme ho naklonit.

6. Zvýšení kvality života dlouhodobě nebo trvale imobilních pacientů

Lůžka s laterálním náklonem poskytují významnou pomoc nemocným, kteří jsou dlouhodobě či trvale připoutáni k lůžku. Kvadruplegici, paraplegici, ale i např. pacienti, kteří prodělali mozkovou příhodu a jsou ochrnuti na polovinu těla, mají omezenou či dokonce žádnou schopnost mobilizace. Svalová slabost všeobecně tyto pacienty ohrožuje a může vést k respiračním onemocněním a vzniku dekubitů.

Důležitou roli hraje i pocit větší soběstačnosti pacientů, kteří s laterálním náklonem zvládnou lépe spolupracovat s personálem, což má značný a nezanedbatelný dopad na jejich psychický stav.

Moderní lůžka s funkcí laterálního náklonu se vyskytují nejen na jednotkách kritické a intenzivní péče v řadě nemocnic, ale dnes už je možné si tato lůžka zapůjčit i do domácí péče. Usnadní tak život nejen pacientům, ale i lidem, kteří o ně pečují.

 

10krát větší úspora sil
Síla potřebná na přetočení pacienta na lůžku s laterálním náklonem je 10krát nižší v porovnání s běžným lůžkem.

Úspora času o 20 %
Čas potřebný např. na přestlání lůžka s laterálním náklonem se sníží až o 20 % v porovnání s běžným lůžkem.

Úspora energie o 30 %
Energetický výdej spojený s přetočením pacienta na bok a vykonáním souvisejících ošetřovatelských činností je až o 30 % nižší v porovnání s běžným lůžkem.

Zdroj: LINET

Kateřina Jansová, clinical coach LINET

 
  • tisk
  • předplatit si