COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2016

O pediatrickém ošetřovatelství v praxi se diskutovalo na půdě 3. LF UK

Datum: 4. 7. 2016
Autor: Mgr. Michaela Chmelařová

Ve čtvrtek 9. června 2016 proběhla na půdě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK) konference s názvem „Moderní trendy v pediatrickém ošetřovatelství“, kterou organizovala Klinika dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) pod záštitou náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNKV PhDr. Libuše Gavlasové, MBA.

Akce byla zahájena velmi originálním způsobem – klauny z organizace Doktor Klaun, se nimiž Klinika dětí a dorostu FNKV (KDD) dlouhodobě spolupracuje. Po nich přivítali posluchače náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNKV PhDr. Libuše Gavlasová, MBA, doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D., přednosta Kliniky dětí a dorostu FNKV, a přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., která přítomné seznámila mj. i s tím, že v návrhu novely zákona č. 96/2004 Sb. je znovu zakotveno pregraduální vzdělávání v oboru dětská sestra.

Cílem konference bylo navázat spolupráci se studenty, kteří se též aktivně zapojili do její organizace. Studenti měli možnost setkat se se sestřičkami z praxe a diskutovat s nimi o zajímavých tématech. Sestry zase mohly například na základě přednášky Mgr. Petry Sedlářové lépe pochopit problematiku vzdělávání všeobecných sester v oblasti pediatrie.

V dopoledním bloku zazněla mj. již tradičně skvělá prezentace Mgr. Marka Váchy, přednosty Ústavu etiky 3. LF UK, na téma Etické problémy zdravotní péče u zranitelné populace.

Velmi přínosná byla i prezentace kazuistik JUDr. Petra Šustka, Ph.D., z Centra zdravotnického práva Právnické fakulty UK z oblasti právní odpovědnosti sestry, kterou ocenily především sestřičky z praxe.

foto: autorka

Odpolední blok byl v režii lékařů a sester KDD FNKV. Hlavním tématem jejich vystoupení byla prezentace komplexního týmového přístupu v léčbě diabetu 1. typu.

Bc. Darina Bendová hovořila o pozitivním novorozeneckém screeningu a Mgr. Michaela Chmelařová představila projekt s názvem „Život v kufříku“.

Celou konferenci pak zakončila staniční sestra Dětského a dorostového detoxikačního centra Michaela Tylová se svým příspěvkem, který vyvolal velkou diskuzi především mezi studenty.

Protože konference byla příznivě přijata studenty i odbornou veřejností, rádi bychom ji v příštím roce zorganizovali znovu a doufáme, že studenty zdravotnických škol na ní přivítáme nejen v rolích organizátorů, ale i mezi přednášejícími.

Mgr. Michaela Chmelařová, vrchní sestra KDD FNKV

 
  • tisk
  • předplatit si