COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2016

Prestižní akreditace pro NephroCare

Datum: 4. 7. 2016
Autor: tz

Vzdělávací program pro začínající zdravotní sestry, který nabízí NephroCare, největší síť dialyzačních středisek na světě, provozovaná společností Fresenius Medical Care, získal prestižní akreditaci EDTNA/ERCA (European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association).

Hlavním posláním Evropské asociace dialyzační a transplantační ošetřovatelské péče je dosažení co nejvyššího standardu péče a podpory pacientů s onemocněním ledvin a jejich rodin. Asociace se také zaměřuje na podporu dalšího vzdělávání sester a tvorbu a průběžnou aktualizaci standardů a doporučení pro ošetřovatelskou nefrologickou péči. Získání akreditace pro základní vzdělávací program pro nastupující zdravotní sestry od této jedné z nejuznávanějších multidisciplinárních asociací nefrologické péče na světě je pro společnost Fresenius Medical Care velkým úspěchem. Akreditace potvrdila, že vzdělávací program je pro začínající sestry skutečně přínosný.

Každá sestra má v rámci tříměsíčního vzdělávacího procesu přidělenu svou edukátorku a program jí zajišťuje vysoce odborné zapracování a zvládnutí všech praktických i administrativních dovedností. „Program byl vytvořen díky dlouhodobé práci týmu odborníků Nephrocare a před akreditací byl navíc pečlivě testován. Nyní získal tříletou akreditaci, během které bude postupně zaváděn v jednotlivých evropských zemích v rámci naší sítě dialyzačních středisek,“ informovala Mgr. Ivana Lupoměská, hlavní sestra dialyzačních středisek NephroCare v České republice.

Jen celostní pohled na pacienta může přinést požadovanou kvalitu a tu pacient samozřejmě velmi citlivě vnímá a oceňuje
foto: archiv NC

Splnění náročných akreditačních podmínek vnímá ředitel české pobočky Fresenius Medical Care Ing. David Prokeš jako významný milník a uznání kvality péče v síti středisek NephroCare. „Nejde jen o uznání práce našich ošetřovatelských týmů; za mnohem důležitější považuji, že akreditace dává pacientům záruku, že v našich dialyzačních střediscích naleznou vysoce edukovaný ošetřovatelský tým, který je základní podmínkou kvalitní nefrologické péče,“ uvedl D. Prokeš.

„Vždy se snažíme dát pacientům vynikající péči a ještě něco navíc. Naše střediska jsou prototypem holistické péče. Nikdy se nestaráme o ‚případ‘, ale o konkrétního člověka s jeho specifickými zdravotními, sociálními a psychologickými potřebami. Teprve celostní pohled na pacienta může přinést požadovanou kvalitu a tu pacient samozřejmě velmi citlivě vnímá a oceňuje. Akreditace EDTNA/ERCA je pro nás závazek a byli bychom rádi, aby se nám každodenně dařilo jejím náročným požadavkům dostát,“ doplnila I. Lupoměská.

tz

 
  • tisk
  • předplatit si