Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2017

Členky ČKPA na 5. vzdělávací konferenci Evropské asociace porodních asistentek v Londýně

Datum: 23. 1. 2017
Autor: Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D., Eva Nyklesová

V pořadí 5. vzdělávací konference Evropské asociace porodních asistentek (EMA), kterou organizovala Britská královská společnost porodních asistentek (RCM) v kooperaci s EMA, se konala ve dnech 2.–3. prosince 2016 v Londýně.

Této významné vzdělávací akce se za Českou komoru porodních asistentek, z. s., měly možnost účastnit dvě členky – Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D., a Eva Nyklesová. Atmosféra na konferenci byla velmi přátelská, srdečná a povzbuzující profesní hrdost porodních asistentek. Přednášky a workshopy probíhaly v pěti sálech Queen Elizabeth II Conference Centre a konference se účastnilo okolo 450 delegátů z 33 zemí čtyř kontinentů světa.

Konferenci zahájila prezidentka EMA Mervi Jokinen a prof. Lesly Page, prezidentka RCM. Příspěvky byly zaměřeny na podporu inovací ve vzdělávání porodních asistentek, na další zvyšování kvality péče porodních asistentek, budování solidarity a spolupráce. Důraz byl kladen na snížení medikalizace porodu, kontinuální péči porodních asistentek během těhotenství, porodu a šestinedělí, plánování péče, praxi založenou na důkazech, podporu normality a prevenci komplikací. Svou návštěvou poctila konferenci i patronka RCM Její královská Výsost princezna Anna, která vyjádřila podporu a respekt profesi porodní asistentky.

V průběhu akce účastnice živě diskutovaly o svých zkušenostech a sdílely své poznatky z praxe. Česká republika byla zmiňována hned v několika příspěvcích (např. v příspěvku o právech při porodu v souvislosti s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva v případě Dubská vs. Česká republika). Porodní asistentky z jiných států vyjádřily podporu boji za ženská práva při porodu v ČR.

Na závěr konference pak profesorka Lesly Page upozornila, aby účastníci využili nově nabyté zkušenosti z konference v praxi, a připomněla slova Emmy Watsonové, velvyslankyně dobré vůle při OSN pro ženy: „Kdo, když ne já? Kdy, když ne teď?“

 

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D., Eva Nyklesová

 
  • tisk
  • předplatit si