COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2017

Ďakujeme Vám, prof. MUDr. A. Gerinec, CSc., PhDr. J. Jarinová…

Datum: 23. 1. 2017
Autor: Mgr. Ľ. Šramatyová, dipl. s.

… svetlo, tma a medzitým záblesky nádeje. Tak sme sa narodili do života všetci. Hľadáme neviditeľné a nevidíme nájdené u tých, čo vidia srdcom. Pohlaďme všetko pekné za tých, čo nevidia. Spolu s nimi nazrime pod povrch vecí, snov i slov. Máme rovnaké oči. Líšime sa len tým, čo zo seba dávame.

(slová neznámeho autora)

V praktickom živote si uvedomujeme, že zrak je jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich kvalitu bežného štandardu, ale aj vysokého komfortu života. Farby, tvary, rozlišovanie vzdialeností… za vnímanie vonkajšieho sveta vďačíme zmyslu zraku, ktorého orgánom sú oči. Oči tak dokonalé a zároveň nedokonalé. Dokonalé, ak prenatálny a postnatálny vývoj prebieha fyziologicky. Nedokonalé, ak sa objaví patogenita rôzneho druhu. Zrak označujeme za najdôležitejší zo zmyslov človeka. Vďaka nemu môžeme vidieť svet taký, aký je, ovplyvňuje rozumovú i citovú stránku, aby sme mohli pohotovo reagovať na množstvo podnetov prichádzajúcich zvonka. Toto všetko nie je samozrejmé. Uvedomíme si to väčšinou až vtedy, keď prídeme o zrak, či už pri úrazoch, rôznych ochoreniach, prípadne vrodených alebo získaných poruchách oka.

Pre správny psychomotorický vývoj jedinca má nevyčísliteľnú hodnotu popri vývoji zraku aj správny vývoj binokulárnych funkcií oka. Ak dôjde k jeho porušeniu, je nutné po odstránení príčiny čo najskôr začať s metódami podporujúcimi obnovovanie funkcie. Touto problematikou sa zaoberá odbor ortoptika. Človek prechádza vývojovými zmenami celý život. Vývoj a upevňovanie binokulárnych funkcií oka sa vyvíja zhruba do šiestich rokov života. Z tohto dôvodu väčšinu pacientov tvoria deti. Deti, ktoré majú celý život pred sebou, ktoré sa raz budú musieť rozhodovať pri voľbe povolania. Jednou z vážne obmedzujúcich príčin sa stane aj očný nález v zdravotnej dokumentácii. Z praktických skúseností môžem smelo napísať o rodičoch, ktorí sa ocitli v situácii, že ich deťom bola diagnostikovaná funkčná porucha zraku a boli odoslaní na vyšetrenie k ortoptistovi, ani len netušili, že také niečo vôbec existuje (pokiaľ sami v detstve takéto vyšetrenia a cvičenia neabsolvovali).

foto: autorka

Práca ortoptistu je nesmierne dôležitá ako pre lekára pri diagnostikovaní a následnej liečbe, tak pre dieťa a celú jeho zainteresovanú rodinu. Preto ortoptista musí mať vysoko profesionálny prístup, odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti vo svojom obore. Na Slovensku sa po dlhých 19 rokoch podarilo otvoriť na SZU v Bratislave certifikačné štúdium ortoptiky a pleoptiky vďaka odhodlaniu a zanieteniu pre dobrú vec profesorovi MUDr. A. Gerincovi, CSc., PhDr. J. Jarinovej, Mgr. J. Sedlákovej, dipl. s., predsedníčke sekcie sestier pracujúcich v oftalmologii, a členkám výboru sekcie – PhDr. Ž. Horňákovej, Z. Kramolišovej, Mgr. I. Slizovej, za čo im patrí veľký obdiv.

V mene všetkých absolventiek certifikačného štúdia sa chcem touto formou z úprimného srdca poďakovať profesorovi MUDr. A. Gerincovi, CSc., PhDr. J. Jarinovej, J. Morvaiovej a celej skúšajúcej komisii, ktorí úspešne priviedli certifikačné štúdium dňa 8. 9. 2016 k záverečným absolventským skúškam. Takže: „Páni a dámy, ĎAKUJEME, bolo nám cťou.

Osobne by som sa chcela poďakovať MUDr. K. Schniererovej a ortoptistke už na zaslúženom dôchodku sestre/ortoptistke Ľ. Osterreicherovej, ktoré celý svoj profesijný život zasvätili detskej oftalmologii a vďaka ktorým v našom regióne vyrástli z detičiek/pacientov úspešní mladí ľudia.

Práca s deťmi je krásna, zdravie vzácne, aj ten najmenší úspech pri zlepšovaní ich kvality života je neopísateľný. Ortoptika tu bola a znovu je. Je potrebné rozširovať vedomosti v tomto odbore do povedomia širokej verejnosti, ako aj do radov pedagogických pracovníkov v materských škôlkach, v základných školách. Vzájomnou spoluprácou dosiahneme rýchlejšie a lepšie výsledky v liečbe funkčných porúch zraku. Pomohli by aj lepšie postoje k danej problematike zo strany poisťovní, efektívnejšie a rýchlejšie jednania s Ministerstvom zdravotníctva. Toto je už však námet pre iný článok.

 

Mgr. Ľ. Šramatyová, dipl. s., vedúca sestra očného odd. NsP so sídlom v Bojniciach

 
  • tisk
  • předplatit si