Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2017

Doma bez obav? Jak na to, hledala odpověď multioborová konference

Datum: 23. 1. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Komplexní péče o klienta v domácím prostředí, zněl podtitul konference s názvem Doma bez obav, která se konala 29. listopadu 2016 v Kongresovém sále Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice v Praze (ÚVN).

Multioborovou konferenci pro zdravotnické pracovníky pořádala ÚVN ve spolupráci s obecně prospěšnou společností (o. p. s.) Krása pomoci. Účastníky konference přivítaly náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN Mgr. Lenka Gutová, MBA, a Mgr. Michaela Stachová, ředitelka Krása pomoci, o. p. s. a projektu, který dal název i celé konferenci, „Doma bez obav“. Prostřednictvím videa pozdravila posluchače i předsedkyně Nadace Táni Kuchařové Krása pomoci Taťána Gregor Kuchařová.

Prvních dvou přednášek se ujal MUDr. Z. Kalvach, CSc., který hovořil o zdravotně-sociální podpoře domácí péče v 21. století. Mj. uvedl, že řešení této problematiky není otázkou dobré vůle, ale politické vůle a že dokud nebudou nositelé této problematiky vidět, nebudou politici motivováni k činnosti. Pohovořil také o tom, jak vypadá propuštění pacienta do domácí péče v USA, Velké Británii, Německu a u nás, a krátce se zastavil i u nastavení služeb a spolupráce s obcemi. Tato tematika se objevila i v přednášce zástupkyň Oddělení sociální péče a prevence ÚMČ Prahy 6 J. Křížové a P. Salabové, které hovořily o významu spolupráce sociálních odborů úřadů městských částí (ÚMČ), měst a obcí se zdravotnickým zařízením.

O tom, jak vypadá podpora domácí péče, financování terénních sociálních služeb a o projektu podpory neformálních pečujících z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR mluvila zástupkyně tohoto úřadu Bc. I. Šíchová, DiS. Dopolední blok pak uzavřely přednášky praktické lékařky pro dospělé z Prahy 6 MUDr. J. Kleinové a Bc. L. Ryšavé, DiS., ze Života 90. MUDr. Kleinová seznámila posluchače s tím, jakou roli hraje praktický lékař v procesu plánování předání klienta do domácího prostředí a jak u takového pacienta funguje návštěvní služba, a Bc. L. Ryšavá, DiS., hovořila o fungování tísňové péče Života 90 a o spolupráci s ÚMČ Prahy 6.

Další dva bloky přednášek se zaměřily na organizaci plánování propuštění klienta do domácího prostředí v ÚVN a představily spolupracující terénní podpůrné služby. Zajímavé bylo například sdělení Mgr. V. Otcové z ÚVN, která hovořila o týmové práci před propuštěním klienta v paliativní péči do domácího prostředí a o programu Nadačního fondu (NF) AVAST Spolu až do konce, do něhož se nemocnice zapojila v červenci loňského roku. Cílem tohoto programu je reflektovat na reálný vývoj a potřeby v paliativní oblasti, a to nejen finanční podporou hospiců v ČR, ale i podporou vzdělávání a paliativní péče v nemocničním prostředí. Většina peněz, které NF dosud rozdělil k podpoře 18 projektů v 17 českých nemocnicích, včetně ÚVN, je určena na rozvoj paliativních multidisciplinárních týmů a lůžek, vzdělávání personálu nemocnic a systémové ukotvení paliativní péče napříč celkovým fungováním nemocnice.

V průběhu odpoledne zazněla i celá řada kazuistik, včetně osobního příběhu laického pečovatele o klienta s poškozením mozku.

Konference přinesla spoustu zajímavých sdělení a nových informací a z velkého množství účastníků akce je zřejmé, že systém péče o klienta v přirozeném prostředí je v současné době velmi aktuálním tématem.

 

Bc. Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si