COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2017

Novoroční přání

Datum: 23. 1. 2017
Autor: Mgr. Alice Strnadová, MBA; Bc. Tomáš Válek, DiS.; PhDr. Martina Šochmanová, MBA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s novým rokem přicházejí nové výzvy, nové začátky a tradičně i předsevzetí. Přelom mezi uplynulým a nadcházejícím rokem je pro každého z nás příležitostí, abychom se zamysleli nad tím, co se nám v minulém roce podařilo a co pěkného jsme prožili. Ve vztahu k roku nastávajícímu si pak dáváme předsevzetí, co hodláme ve svém profesním i osobním životě dokázat, případně změnit k lepšímu nebo očekávat, co nám běh života přinese.

Jako zdravotníci máme za úkol pečovat o naše spoluobčany, činit úkony potřebné pro zachování jejich zdraví, a když onemocnějí, starat se o to, aby tuto dobu prožili důstojně, bez zbytečných útrap a aby se jim co nejdříve jejich zdraví navrátilo.

V zájmu splnění tohoto společensky důležitého úkolu je zapotřebí, abychom také my sami byli zdrávi, abychom měli dobrou duševní pohodu, k čemuž je třeba, abychom měli své sociální a materiální jistoty a dobré rodinné zázemí.

Je věcí každého z nás, aby k dosažení těchto cílů svým dílem přispěl.

Přeji vám při vaší práci i v osobním životě hodně zdraví, lásky a pohody, ale také štěstí a úspěchů.

 

Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR, hlavní sestra ČR


Vážené a milé kolegyně a kolegové,

dovoluji si vám jménem Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků popřát vše nejlepší v novém roce, hlavně zdraví, štěstí, lásku a pracovní úspěchy.

Rok 2017 nám zřejmě přinese řadu změn a ne všechny budou úplně pozitivní. Mnoho z nás se s nástupem nového roku dočkalo částečného navýšení platového ohodnocení za naši nelehkou a vyčerpávající práci. S nástupem nového ministra zdravotnictví jsme očekávali i nový pohled do problematiky připravované změny ve vzdělávání sester, bohužel, tento připravovaný krok je programovou ideou vlády, a tudíž se dočkáme i jeho hladkého schválení dolní komorou Parlamentu ČR. Zda však možnost zkráceného studia přinese ministerstvem zdravotnictví očekávaný efekt, nikdo netuší. Naším předpokladem je, že ony očekávané masy zdravotnických pracovníků nepřinese.

V letošním roce, stejně jako v letech předchozích, bude Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků bojovat za lepší platové i pracovní podmínky zdravotnických pracovníků, aby bylo naše povolání opět vážené nejen mezi nemocnými, ale i mezi zdravou částí obyvatelstva, neboť pouze vážnost a prestiž povolání, ruku v ruce s adekvátním platovým ohodnocením, nám pomůže přinést větší počet zájemců o naše povolání, a tudíž i šanci, že do budoucna budeme mít dostatek personálu, který bude pečovat o naše rodiče, nás i naše děti.

Přeji vám jen vše dobré, 

s úctou ke všem zdravotnickým pracovníkům

 

Bc. Tomáš Válek, DiS., předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků


Milé kolegyně a kolegové,

rok 2016 je za námi a vše dobré i zlé zůstalo v minulosti. Uplynulý rok byl z hlediska našeho oboru velmi dynamický. Řešilo se navýšení platů i délka vzdělávání všeobecných sester, probíhala řada jednání s ministerstvem zdravotnictví a dalšími institucemi. Loňský rok přinesl i velký zájem veřejnosti o povolání všeobecné sestry. Také média věnovala našemu oboru zvýšenou pozornost. V průběhu roku se rovněž konala spousta vzdělávacích seminářů a konferencí, na nichž jsme se potkávali osobně. Odvedli jsme všichni obrovský kus práce a za to všem patří velký dík.

Doufám, že letošní rok bude pro nás rokem veskrze pozitivním. Máme velká očekávání především z plánovaných jednání s novým ministrem zdravotnictví. Těšíme se, že se podaří úspěšně zahájit kroky, jež by mohly být východiskem z personální krize v našem oboru. Věříme, že zvýšení platů je jedním z klíčů k řešení. Osobně si velmi přeji, aby si nelékařské zdravotnické povolání získávalo stále větší prestiž, a aby stoupal zájem o studium oboru u mladých lidí. Celé skvělé redakci časopisu Florence, ale i vám všem přeji do nového roku především hodně zdraví, energie a optimismu, spoustu radosti i vděčných pacientů.

 

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester

 
  • tisk
  • předplatit si