COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2017

Oční sestry se sešly v ÚVN v Praze pojedenácté

Datum: 23. 1. 2017
Autor: Redakce Florence

Již pojedenácté se sešly oční sestry na konferenci s názvem Oko do duše okno. Akce se konala v pátek 2. prosince 2016 v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze (ÚVN) a přišly na ni desítky zdravotníků.

Úvodní slova pronesli za pořadatele vrchní sestra Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Mgr. Denisa Ondovčíková, náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN Mgr. Lenka Gutová, MBA, a přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO.

Dva posledně jmenovaní se také ujali prvních dvou přednášek. Náměstkyně Mgr. L. Gutová, MBA, hovořila o farmakologistice ÚVN a doc. MUDr. J. Pašta, CSc., FEBO, o specifikách před- a pooperační péče u nových předněsegmentových zákroků. Další přednášky prvního bloku se zaměřily na oční problematiku z mnoha úhlů pohledu. Např. MUDr. I. Němcová, Ph.D., hovořila o možnostech léčby krátkozrakosti, MUDr. T. Valchová se věnovala problematice venózní okluze sítnice a s kazuistikou edému terče zrakového nervu po operaci katarakty seznámila posluchače MUDr. Z. Hradcová. První blok přednášek zakončil Ing. J. Hájek, který téma očí na chvíli opustil a seznámil přítomné s fyzickou ochranou osob ve zdravotnickém zařízení.

Zaměstnanci ÚVN, kteří se podíleli na organizaci akce
foto: ÚVN Praha

Druhý, odpolední blok zahájila MUDr. D. Hedlová, Ph.D., která představila výsledky národní bodové prevalenční studie z roku 2015, programu Prevence a kontrola infekcí v nemocnicích ČR. Cílem tohoto programu je průběžné omezování rizika vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí u pacientů, profesionálních infekcí u zdravotnických i nezdravotnických pracovníků, případně dalších osob vystavených riziku infekce. Program má mezioborový charakter a jeho činnost zajišťuje zdravotnický personál specializovaný na prevenci a kontrolu infekcí.

S přednáškou s názvem Amok vystoupil P. Karmazín, B.Sc., MBA, vrchní sestra oddělení Emergency ÚVN, a o nádoru dutiny nosní pohovořil MUDr. J. Tesař. V závěru konference si pak posluchači společně s optometričkou Ing. E. Palkovičovou zopakovali základy refrakce a vyslechli ještě dvě zajímavé kazuistiky. První, s níž vystoupily sestry lůžkové části Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN L. Šponiarová a L. Zahradníková, nesla název Začalo to rohovkovým vředem a pojednávala o devětapadesátileté pacientce, u níž rohovkový vřed vedl až ke ztrátě zraku na levém oku.

V poslední kazuistice pak M. Zavacký a Z. Schmiedová představili neuvěřitelný příběh J. Bauera – dlouholetého pacienta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN, který ve svých 25 letech vážil 160 kilogramů. Poté, co přišel o zrak, zhubl 80 kilogramů, začal se aktivně věnovat sportu a dnes má za sebou takové úspěchy jako např. zdolání trasy Praha–Liptovský Mikuláš (585 km) na tandemovém kole a poté výstup na Gerlachovský štít (2 655 m n. m.), trasy Praha–Itálie na tandemovém kole, jeden z deseti nejnáročnějších maratónů na světě – maratón na Velké čínské zdi v Číně, výstup na Horu bohů v řeckém Olympu (2 917 m n. m.) nebo vyběhnutí na mamutí můstek K120 v Harrachově jako součást RED BULL400. Dnes se J. Bauer živí jako masér a jeho heslem je: „Mé ruce jsou mé oči.“

Redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si