COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2017

Sestry pracujúce v oftalmológii sa zišli v Bratislave

Datum: 23. 1. 2017
Autor: Mgr. Jana Sedláková, dipl. s.

V kongresovej sále Hotela APOLLO Bratislava se ve dňoch 30. septembra a 1. októbra 2016 konala VIII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii. Organizovali ju Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v oftalmológii, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava 5, Očná klinika SZU a UNB Antolská, Bratislava.

Hlavnými témami konferencie boli choroby oka, ošetrovateľská starostlivosť a manažment starostlivosti o pacienta s chorobami oka a varia. Program konferencie bol rozdelený do dvoch dní a tvorilo ho 30 prednášok rozdelených do šiestich odborných blokov.

Na konferencii bolo prítomných spolu 153 účastníkov. Zúčastnilo sa jej 8 hostí, viceprezidentka SkSaPA PhDr. Iveta Drahoňová, námestníčka UNB PhDr. Eva Somogyová, primárka Očnej kliniky SZU a UNB MUDr. Erika Vodrážková, MPH, viceprezidentka Regionálnej komory SaPA Zuzana Polčinová, manažérka pre bezpečnosť UNB Mgr. Marta Baričičová, riaditeľka Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči Mgr. Zuzana Labajová, zástupkyňa Únii nevidiacich a slabozrakých v Bratislave Jarmila Antalíková a riaditeľka Aliancie žien Slovenska Mgr. Katarína Farkašová.

Počas dvoch pracovných dní viedla konferenciu staničná sestra očnej kliniky UNB Mgr. Gabriela Hanáčková, ktorá privítala hostí, požiadala ich o krátke príhovory a predsedníčku sekcie sestier pracujúcich v oftalmológii Mgr. Sedlákovú vyzvala o slávnostne otvorenie konferencie.

Prvý blok odborných prednášok tvorili 4 prednášky na tému Refrakčná chirurgia a venovali sa problémom pacientov s okuliarovou korekciou. Ďalší blok odborných prednášok bol na tému Varia, obsahoval 6 prednášok, a to z oblasti nevidiacich a slabozrakých ľudí, z očného bankovníctva a iné skúsenosti v očnom odbore. Po obedňajšej prestávke pokračoval tretí odborný blok so šiestimi prednáškami na tému Ošetrovateľská starostlivosť a manažment starostlivosti o pacienta s chorobami oka. Posledný blok odborných prednášok bol venovaný Retine – sietnici a novým vyšetrovacím a liečebným metódam. Prednášajúci mali témy prednášok veľmi zaujímavé, poučné a vypracované na vysokej odbornej úrovni s názornou videoprezentáciou. Po každom bloku prebiehala bohatá diskusia.

Prvý pracovný deň bol ukončený galavečerom v Double Tree by Hilton Hoteli Bratislava s bohatým programom.

 

Násilie na ženách je nielen ekonomickým problémom

Prezentácia odborných prednášok pokračovala na druhý deň dvomi blokmi prednášok, ktoré otvorila Mgr. Hanáčková a všetkých účastníkov privítala. V úvode druhého konferenčného dňa predsedníčka sekcie oboznámila prítomných s úspešným ukončením prvého ročníka certifikačného štúdia Ortoptika – pleoptika. Po osobnom stretnutí a rozhovore s prof. MUDr. A. Gerincom, CSc., a PhDr. J. Jarinovou sa vzájomne dohodli, že ďalšia výučba bude prebiehať každý druhý rok za splnených podmienok. To znamená – musí to byť vyštudovaná sestra s dvojročnou praxou v odbore oftalmológia.

Mezi hosty konference byly mj. i prezidentka Regionálnej komory SK SaPA Zuzana Polčinová a náměstníčka pre ošetrovatel‘ stvo UNB PhDr. Eva Somogyová
foto: autorka

Piaty a šiesty blok odborných prednášok bol zameraný na tému Choroby oka s deviatimi veľmi zaujímavými odbornými prednáškami, ako nám pri skvalitňovaní práci pomáhajú navigačné systémy a iné moderné techniky. Tento pracovný deň nám spríjemnili svojím krátkym programom hostia Maroš a Alexandra Bangovci, ktorí vytvorili príjemnú atmosféru, a pokračovalo sa ďalšími odbornými prednáškami. Okrem odborných prednášok bola veľmi zaujímavá a poučná prednáška Násilie páchané na ženách – fyzické a psychické, odprednášaná riaditeľkou Aliancie žien Slovenska Mgr. Katarínou Farkašovou. Mgr. Farkašová rozprávala, že týranie žien je téma, o ktorej sa stále málo rozpráva a o to menej sa s týraním ako takým niečo robí. Násilie na ženách je problémom nás všetkých, a to nielen ekonomickým, ale najmä spoločenským a politickým. Ak budeme dnes zatvárať oči pred násilím, ktoré postihuje podľa štatistík každú 3,5 ženu, zvykneme si akceptovať aj iné násilie.

Na záver podujatia poďakovala Mgr. Hanáčková hosťom za ich účasť na konferencii, všetkým prednášajúcim za pekné a poučné prednášky a ostatným vzorným poslucháčom za plodnú diskusiu. Účasť na konferencii bola príležitosťou na výmenu skúseností pri starostlivosti o pacientov s chorobami oka v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach a na získanie nových vedomostí a poznatkov. Predsedníčka sekcie Mgr. Sedláková zhodnotila konferenciu, ktorá plnou mierou naplnila svoje poslanie a informácie, poznatky a vedomosti, ktoré prinesú úspech a odzrkadlia sa v ďalšej nesmierne náročnej práci v celom jej kontexte. Poďakovala Mgr. Hanáčkovej a jej dcére Dominike za príjemnú atmosféru počas týchto dní, všetkým účastníkom a celému organizačnému týmu za spoluprácu a úspešný priebeh tohtoročnej konferencie. Prítomných oboznámila s termínom konania IX. konferencii sestier pracujúcich v oftalmológii, ktorá sa uskutoční 13.–14. 10. 2017 v Banskej Bystrici. Organizátorom budúcej konferencie v záveru popriala veľa úspechov a síl.

 

Mgr. Jana Sedláková, dipl. s., predsedníčka výboru sekcie sestier pracujúcich v oftalmológii

 
  • tisk
  • předplatit si