Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2017

ÚVN v Praze hostila konferenci perioperačních sester

Datum: 23. 1. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Inovace v ortopedii, traumatologii a všeobecné perioperační péči byly tématem workshopů, jež byly součástí konference perioperačních sester, která se konala ve dnech 24.–25. listopadu 2016 v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze (ÚVN).

První den konference, kterou pořádaly perioperační sestry Oddělení centrálních operačních sálů (OCOS) ÚVN Praha, zahájily Ing. Bc. Zuzana Holečková, manažerka OCOS ÚVN, a náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN Praha Mgr. Lenka Gutová, MBA. Ta se také ujala první přednášky a mluvila o tom, jak je důležité, aby se zaměstnanci cítili v organizaci dobře. Své sdělení proto zaměřila na podporu zdraví zaměstnanců v ÚVN. Představila Tým pro podporu zdraví, který v nemocnici vznikl a který zajišťuje pro zaměstnance celou řadu nejrůznějších aktivit. Zaměstnanci mohou také využít služeb psychologické péče a krizové pomoci.

„Naši zaměstnanci se každoročně zapojují například do projektu Do práce na kole, k dispozici je jim i naše tělocvična, kde pořádáme celou řadu sportovních aktivit, jako je například badminton, jóga, pilates a mnoho dalších,“ popsala náměstkyně Mgr. Gutová. Zaměstnanci mohou také využívat nemocniční plavecký bazén a v altánu, který je v areálu nemocnice, se účastnit se svými rodinami různých volnočasových aktivit, jako je například opékání špekáčků nebo rozsvěcení vánočního stromečku v době adventu.

Pak už přišel čas na workshopy, které pro účastníky konference připravily firmy B. Braun, Mölnlycke Health Care, Johnson & Johnson, Medtronic Czechia s. r. o. a Olympus Czech Group, spol. s r. o. Účastníci se rozdělili do skupin a každá skupina strávila vždy hodinu na každém z workshopů. Zástupci firem během nich seznámili účastníky nejen se svými produkty a novinkami, ale především dali účastníkům možnost si produkty „osahat“, vyzkoušet a konzultovat případné dotazy.

V rámci odpoledního programu si mohli zájemci prohlédnout Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace v ÚVN a první den konference završil společenský večer, který se odehrával v atriu pavilonu A.

Druhý den byl věnován přednáškám. Účastníky znovu přivítaly Ing. Bc. Zuzana Holečková a náměstkyně Mgr. Lenka Gutová, MBA, a se svou zdravicí se přidala i vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno Ing. Jaroslava Jedličková, MBA. Přednáškovou část zahájil prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., z ÚVN Praha, který poutavě hovořil o historii operačních rukavic. Na jeho sdělení navázala Ing. J. Jedličková, která položila posluchačům provokativní otázku, zda je vzdělávání perioperačních sester stále aktuální. Odpověď je jasná – ano. Odpověď na další otázku, zda jsou perioperační sestry spokojené, hledala přednášející Ing. Bc. Z. Holečková. Na závěr prvního dopoledního bloku vystoupila ještě Mgr. Marie Rumlová z ÚVN Praha, která posluchače seznámila s tím, co obnáší psychologická edukace.

Druhý dopolední blok pak přinesl sdělení zaměřená na robotiku a sterilizaci. Zazněly v něm přednášky týkající se například laparoskopie a robotiky v urologii, vývoje robotického systému da Vinci, ale i prezentace z centrální sterilizace ÚVN nebo popis toho, jak vypadá spolupráce s centrální sterilizací z pohledu chirurgického oboru. Zástupce společnosti B. Braun pak posluchačům představil software pro operační sály DOCTIS.

V odpoledním bloku zazněla další řada zajímavých přednášek, které se týkaly například reverzního ramene, zevních fixátorů u polytraumat, traumat periferních nervů či neurotraumat. Velmi zajímavá byla i přednáška MUDr. Pavla Kupky z ÚVN Praha, který přítomné seznámil s vývojovými trendy polního chirurgického materiálu určeného pro první pomoc. Další ročník této konference spojené s workshopem se bude konat v ÚVN ve dnech 22.–23. listopadu 2017.

 

Bc. Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si