COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2017

Člověk je tvor závislý

Datum: 9. 10. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Závislost je v jednom z psychiatrických významů nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu na jeho dlouhodobé důsledky. Člověk si dokáže vypěstovat závislost na práci, na jídle, na drogách a alkoholu, na nikotinu, na internetu, na hrách a mnoha jiných věcech. Závislost mohou totiž vyvolat látky nebo chování, které způsobují silný pocit úlevy a potěšení anebo zbavují bolesti. Jak se však ukazuje, i v případě drog může někdy platit staré pořekadlo „dobrý sluha, ale špatný pán“.

V USA v současné době testují léčbu posttraumatické stresové poruchy pomocí látky MDMA, která je hlavní účinnou složkou taneční drogy extáze. Podle amerického serveru Quartz dostala tato metoda letos v srpnu zelenou pro třetí fázi klinického testování. Studie by se měla rozšířit i na Evropskou unii a přizváni k ní byli také Češi. Zapojení českých odborníků je však zatím předmětem jednání.

Látka MDMA navozuje euforické a empatické stavy a u lidí, kteří trpí posttraumatickou stresovou poruchou by mohla pomoci k tomu, aby se při psychoterapii rozhovořili o prožitém traumatu, což pro ně bývá normálně obtížné. S podobnými postupy se experimentuje již delší dobu a to nejen v USA.

MDMA však není první drogou, s níž se ve vědecké komunitě experimentuje k léčbě. Kromě léčebných účinků konopí, jehož užívání je v Česku zákonem povoleno, jde i například o léčbu deprese s pomocí halucinogenů. Jedná se však především o experimentální léčbu u pacientů, u nichž jiné metody léčby selhaly.

Jak je tedy vidět, i v oblasti psychiatrie se medicína neustále rozvíjí a proto jsme se rozhodli věnovat toto říjnové číslo našeho časopisu odborným tématům psychiatrie a adiktologie. Dočtete se v něm například, jak zajistit bezpečné prostředí na oddělení akutní psychiatrické péče nebo v jaké fázi se momentálně nachází reforma české psychiatrie. V rozhovoru s Mgr. Jiřím Šupou, Ph.D., ze sdružení Práh jižní Morava se dozvíte, jak se na Blanensku snaží tato organizace pomáhat lidem s duševním onemocněním a v rubrice z praxe se mj. dočtete, kdo to jsou tzv. „peeři“ a jak vám mohou pomoci. Nechybějí samozřejmě ani další naše pravidelné rubriky a soutěž o ceny.

Přeji vám hezké čtení,

Bc. Magda Hettnerová, šéfredaktorka

 
  • tisk
  • předplatit si