COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2017

Novinky v artroskopii a sportovní medicíně se představily v Litomyšli

Datum: 9. 10. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Nové trendy v artroskopii byly tématem mezinárodní konference Arthrex Days 2017, která se ve dnech 14.–15. září 2017 konala v areálu renesančního zámku v Litomyšli. Na konferenci, která byla určena lékařům z ortopedických a chirurgických oddělení, se sešly stovky lékařů, ale i desítky sester. Konferenci pořádalo Ortopedické oddělení Litomyšlské nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s., společně se společností Aspironix pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a krajského radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra.

Na konferenci zaměřené na sportovní medicínu a artroskopii měli lékaři z celé Evropy možnost si nově nabyté vědomosti také prakticky vyzkoušet. Po celou dobu akce byl totiž v areálu zámku přistaven i tréninkový kamion, který měl ve svém interiéru dvě plně vybavené pracovní stanice pro nácvik artroskopických operací na tzv. kadaverech, tedy částech těl určených k pitvě.

„Možnost opakovaně si na reálných tělech vyzkoušet nejnovější operační techniky s vysokou kvalitou výstupu je velice pozitivní pro běžnou praxi a vzdělávání lékařů,“ uvedl Tomáš Mucha ze společnosti Aspironix s tím, že právě vzdělávání lékařů je to, na co společnost klade důraz. „Jasným důkazem toho je naše největší evropské tréninkové centrum v Mnichově, kde je k dispozici čtyřicet pět plně vybavených operačních stanic, které umožňují lékařům reálný výcvik všech nejnovějších operačních technik. Mobilní laboratoře Arthrexu pak nabízejí lékařům i celým operačním týmům optimální formu tréninku v prostředí jejich domácích klinik a oddělení,“ dodal.

fota: Aspironex

Právě možnost reálného nácviku i vysokou úroveň přednášek lékaři na kongresu oceňovali. „Je skvělé, že je kongres zaměřen na moderní techniky, které tu kolegové prezentovali, a zároveň že je pořádán firmou, která je lídrem na trhu v oblasti produktů pro artroskopické a jiné operace,“ pochvaloval si například MUDr. Roman Bartoš z Ortopedicko-traumatologického oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Také jeho přednáška o LFTA InternalBrace, dosud nejnovější metodě ošetření poraněných a nestabilních kotníků, přispěla k programu konference. „Jedná se o dosud nejpevnější metodu ošetření akutních i chronických nestabilit kotníku,“ vysvětlil. „Při použití této metody není třeba sádrová fixace, protože vnitřní dlaha – InternalBrace –, která je do kotníku implantována, podpoří sešitou tkáň, ale zároveň dovolí časný pohyb, který sádrová fixace nedovoluje,“ popsal. Takže zatímco po standardní operaci musí mít pacient šest týdnů sádrovou fixaci, při využití této metody stačí na 14 dní ortéza a poté může normálně chodit. Návrat k běžným i sportovním aktivitám je tak mnohem časnější, což oceňují zejména profesionální sportovci.

V hlavní roli kolena, kyčle, ramena a nohy

Další přednášky, které na kongresu zazněly, se týkaly nových trendů v ošetření kolenního, ramenního, kyčelního kloubu a chirurgie nohy.

Například MUDr. Vít Heblt z Ortopedického oddělení Litomyšlské nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s., prezentoval metodu InternalBrace při sešití předního zkříženého vazu kolenního kloubu, kterou zavedli jako vůbec první pracoviště v ČR. „Tuto metodu jsme přivezli v roce 2015 od kolegů z Rakouska a jde o to, že při operaci akutního úrazu kolene se můžeme rozmyslet, zda použijeme techniku okamžitého sešití a augmentace InternalBrace, nebo zda provedeme náhradu předního zkříženého vazu metodou All-Inside,“ popsal. Lékaře podle jeho slov mile překvapila rychlost, s jakou se po prvních ošetřeních vraceli pacienti zpět ke svým sportovním a pracovním aktivitám, a v současné době už touto metodou odoperovali více než stovku pacientů.

O rekonstrukci vazu kolene ALL, který byl objeven už na konci 19. století, ale na jehož význam se přichází až dnes, hovořil prof. MUDr. Radek Hart z Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Znojmo. „Je to vaz, který stabilizuje kolenní kloub při rotačních pohybech a jeho rekonstrukce se zdá být zásadní pro většinu pacientů s poraněním předního zkříženého vazu,“ vysvětlil. Pokud je totiž při operaci kolene i tato struktura rekonstruována, je jen mizivé procento pacientů, u kterých náhrada předního zkříženého vazu selhává.

Šetrné metody ošetření kolenních vazů u dětí byly tématem přednášky MUDr. Roberta Freie z Centra pohybové medicíny Pavla Koláře. „Vývoj nové techniky InternalBrace vzešel právě od dětských pacientů, kdy byla snaha nějak šetrně ošetřit zkřížený vaz, vzhledem k tomu, že během posledních dvaceti let enormně narůstá počet poškozených vazů u dětí a současně s tím narůstá i snaha řešit to včas,“ řekl. Zatímco dříve se s operací poškozeného předního zkříženého vazu u dětí čekalo až do ukončení doby jejich růstu, dnes už se čekat nemusí. „Z řady studií vyplývá, že v případě čekání hrozí další poškození kloubních struktur,“ vysvětlil MUDr. Frei. Dětská kost má však svá specifika, především růstovou štěrbinu, z níž roste kost do délky. „Pokud bychom tuto štěrbinu během operace atakovali, hrozilo by riziko přerušení jejího růstu a kostních deformit. Proto musíme postupovat jen velmi opatrně pod touto štěrbinou nebo jen velmi tenkým kanálkem skrz ni. Proto byla vymyšlena tato technika, kdy vaz sešijeme způsobem, který je velmi šetrný k dětskému organismu,“ popsal lékař.

Prof. MUDr. Vladimír Martínek z Ortopedické kliniky Bad Aibling v Německu se ve svém sdělení zaměřil na záchovné operační techniky, které pomáhají předcházet totálním endoprotézám kolenního kloubu. „Cílem těchto operačních technik, při nichž je upravena osa dolní končetiny a zátěž posunuta na zdravou část kolenního kloubu, je odsunout implantaci kolenní endoprotézy ze středního věku do pozdějšího, méně fyzicky aktivního věku,“ řekl.

O nových možnostech ošetření rozsáhlých poškození ramenního kloubu hovořil MUDr. Petr Neoral z Ortopedické kliniky FN Olomouc. „Rekonstrukce horní části ramenního pouzdra umožní mladším lidem s nerekonstruovatelnou lézí manžety rotátorů oddálit potřebu umělého kloubu, zlepšit funkčnost ramene a zvýšit kvalitu života,“ uvedl. „Jedná se o novou techniku, kdy se za pomoci speciálně vytvořeného materiálu, který je artroskopicky implantován do ramenního kloubu, zabrání migraci hlavice pažní kosti nahoru, do biomechanicky nevýhodné pozice, a tím se zlepší biomechanika ramene, kdy se zbylé svaly mohou lépe zapojit do pohybového řetězce,“ popsal. Ačkoli je ve světě podle jeho slov zatím popsáno jen několik tisíc operací tohoto typu s krátkou dobou sledování, první výsledky naznačují, že i přes velkou časovou náročnost se jedná o slibnou metodu, která může do budoucna pomoci mnoha lidem zlepšit kvalitu života.

Sestry nové metody zaujaly

Součástí prvního dne konference byla i sesterská sekce, které se zúčastnily jak perioperační sestry, tak všeobecné sestry ze standardních oddělení a z ambulantní sféry.

„Nejzajímavějšími tématy byla metoda plastiky All-Inside předního zkříženého vazu, instrumentárium rotátorové manžety nebo ukázka nástrojů a manipulace s nimi během operací,“ popsala členka předsednictva sesterské sekce a vrchní sestra Ortopedického oddělení Litomyšlské nemocnice Miluše Dobiášová. Akce byla podle jejích slov přínosná především pro sestry, které s artroskopickými operacemi nemají zkušenost, ale i pro ty, které se o tuto problematiku zajímají. „Z výsledků, které byly v přednáškách prezentovány, je jasné, že tyto operace mají pro pacienty význam, neboť se zkracuje doba jejich hospitalizace, rekonvalescence a zvyšuje se kvalita jejichž života,“ upozornila.

Sesterská sekce byla rozdělena do dvou bloků a se svými přednáškami na nich kromě sester vystoupili i lékaři. Sestry, které tuto konferenci nestihly, mohou do Litomyšle přijet ještě 14. října, kdy se bude na zdejším zámku konat XIII. mezioborová konference Litomyšlské nemocnice.

Magda Hettnerová, redakce Florence s využitím TZ

 
  • tisk
  • předplatit si