COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 11 / 2017

Číslo 11 / 2017

Číslo 11 / 2017
Vychází 6. listopadu 2017

 

Obsah čísla

Editorial
 

Život je krátký a svět velký (neznámý autor)

str. 1

Rozhovor
 

Duševní onemocnění? Bojujete s předsudky a neporozuměním

str. 2 - 3

Reportáž
 

Bezpečné podávání léků, které navíc šetří peníze? V ÚVN vědí, jak na to

str. 4 - 5

Seriál
 

Bez soli to nejde, ale potřebujeme jí tolik?

str. 6 - 7

Odborné téma
 

Zdravotní rizika cestování dětí do ciziny

str. 8 - 9

 

Pacient s legionelovou pneumonií

str. 10 - 13

 

Péče o pacientku s amébovým jaterním abscesem a specifika práce na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

str. 14 - 15

 

Zkušenosti s ambulantním podáváním i. v. antibiotik ve Stacionáři pro parenterální antibiotickou léčbu na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

str. 16 - 17

 

Nezvyčajná zoonóza – kazuistika

str. 18 - 20

Praxe
 

Early Warning Score v praxi

str. 22 - 23

 

Ošetřovatelská péče a novinky v péči o periferně inzerované centrální katetry

str. 24 - 26

 

Zdravotní rizika práce ve zdravotnictví

str. 28 - 30

Pro školy
 

Herní specialista – pomocná ruka nemocného dítěte

str. 31

Z konferencí
 

Divadlo Za plotem hostilo jubilejní konferenci Psychiatrické sekce ČAS

str. 32

 

Dne zdraví se zúčastnily stovky lidí

str. 33

Právo
 

Lékař nemusí pacienta přijmout a léčit vždy

str. 34 - 35

Lekce angličtiny
 

Travelling during Pregnancy

str. 36