COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2017

Herní specialista – pomocná ruka nemocného dítěte

Datum: 6. 11. 2017
Autor: Mgr. Alena Štroblová

Hospitalizace dítěte v nemocnici je těžkým obdobím nejen pro samotné dítě, ale i pro jeho rodiče. Jedním z traumatických zážitků je pro dětského pacienta hlavně odloučení od blízkých lidí, zpravidla od rodičů. Odloučení bývá doprovázeno celou řadou dětských emocí: úzkostí, uzavřeností do sebe, odmítáním spolupráce a okolí, někdy i agresí. Ze stále probíhajících výzkumů vlivu separace na dítě se ukázala potřeba chápat blízkou osobu v procesu uzdravování za velmi důležitou a nenahraditelnou.

Za průkopníky herní práce (tzv. hospital playwork) je považována Velká Británie. Důvodem, proč vytvořit novou profesi, bylo zjištění, že hospitalizace dětí v nemocnici a zároveň separace od rodičů negativně působí na dětskou psychiku a nepomáhá uzdravování. Důsledky odloučení dětí od rodičů začal intenzivně studovat britský psychoterapeut James Robertson a v přelomovém filmu z roku 1952 názorně ilustroval, jak je role rodiče během hospitalizace dítěte důležitá a nenahraditelná. Právě v Anglii stáli u zrodu nové profese herního specialisty hlavně rodiče, ale také zdravotní sestry, které se denně setkávaly s uplakanými tvářemi dětských pacientů. Rodiče nemocných dětí sehráli důležitou roli, protože žádali pro své děti příjemnější a lepší podmínky. Již v roce 1963 začali v anglických dětských nemocnicích pracovat první herní specialisté a vytvářeli spojovací článek mezi odborníky a rodinou, napomáhali komunikaci a snažili se vytvořit přátelskou atmosféru, kde se naslouchá dítěti a adekvátně se reaguje na všechny jeho potřeby, včetně těch psychosociálních.

Abychom se o práci herních specialistů dozvěděli více, pozvali jsme na naši SZŠ a VOŠZ v Plzni dvě významné a uznávané osobnosti, které zasvětily svoji práci právě obrovské podpoře hospitalizovaných a vážně nemocných dětí i jejich rodin. Deborah Vilas, MSW, MS, BA, CCLS, která získala magisterský titul v oboru sociální práce na New York University v New Yorku, magisterský titul v oboru vzdělávání mladších dětí se zaměřením na jejich psychosociální potřeby na Bank Street College of Education v New Yorku a bakalářský titul ze sociologie na Georgetown University ve Washingtonu, D. C., nás v rámci svého semináře interaktivně seznámila s oborem herní práce, představila několik specifik nedirektivních herních postupů a objasnila význam a přínos práce herních specialistů v dětských nemocnicích. Její poutavé vyprávění, které se zaujetím sledovali žáci a studenti naší školy i pedagogičtí pracovníci, bylo oceněno bouřlivým potleskem. Druhá část její přednášky byla zaměřena na psychosociální intervence u truchlících dětí v pediatrické paliativní péči. Vzhledem k časové tísni jsme se už dozvěděli pouze část z práce Maríi Fernandy Busquety Mendozy, MA, CCLS, certifikované herní specialistky, klinické psycholožky, psychoterapeutky a vedoucí oddělení dětské psychologie v nemocnici Hospital Español de Méxiko, která od roku 2012 působí jako koordinátorka Kurzu nemocniční psychologie, určeného profesionálním psychologům. Obě lektorky vycházely ze svých dlouholetých praktických zkušeností a poutavým způsobem nám předaly nové poznatky z oblasti herní práce, která si v České republice teprve razí cestu.

O práci herních specialistů se na SZŠ a VOŠZ v Plzni měli žáci, studenti i vyučující možnost učit od předních zahraničních odbornic Deborah Vilas a Maríi Fernandy Busquety Mendozy
foto: autorka

Veliké poděkování za zprostředkování této návštěvy významných osobností z oblasti světové herní práce patří manželům Královcovým a jejich Nadačnímu fondu Klíček, díky kterému jsme mohli toto setkání se vzácnými hosty uskutečnit. Nadační fond Klíček pomáhá v České republice zlepšovat podmínky hospitalizovaných a vážně nemocných dětí i jejich rodin, napomáhá návratu obyčejných věcí do života těchto dětí a věnuje se také vzdělávání herních specialistů a zavádění jejich role do tuzemských nemocnic. Klíček také stojí i u zrodu prvního dětského hospice v ČR, který se zatím zaměřuje hlavně na respitní (odlehčovací) péči.

Zajímavé a inspirativní vyprávění obou lektorek si nenechaly ujít ani herní specialistky z FN Plzeň Martina Tytlová a Ludmila Romová. Obě jsou absolventkami vzdělávacího programu pro herní specialisty, který Klíček pořádá a na kterém se už mnoho let podílí také naše zdravotnická škola. Věříme, že získané informace budou obě herní specialistky nadále předávat a praktikovat na dětských odděleních Fakultní nemocnice v Plzni a třeba i přispějí k rozšíření řad herních specialistů v Plzeňském kraji.

I přes to, že je v České republice herní specialista zatím dost neznámá a málo zastoupená profese, je důležité si uvědomit obrovský význam a přínos tohoto povolání. Herní specialista nejen vhodným způsobem vyplňuje volný čas dětí v nemocnici nabídkou mnoha různých aktivit, ale také zmírňuje stres přípravou dítěte na vyšetření a zákroky, které dětský pacient v nemocnici podstupuje. Dále se snaží přizpůsobit věku a úrovni chápání dítěte a motivovat je ke spolupráci. Minimalizuje jeho strach a ve své práci důsledně vychází z principů tzv. family-centred care, tedy péče zaměřené na rodinu pacienta, což v praxi znamená podporu aktivní přítomnosti blízké osoby dítěte během hospitalizace. Žádné chvilkové rozptýlení dětskému pacientovi nikdy nenahradí blízkost jeho mámy, táty nebo jiného blízkého člověka. Už i zkušenosti z českých nemocnic ukazují, že působení herních specialistů ve svém důsledku přispívá i ke snazšímu soužití doprovázejících rodičů a personálu na oddělení.

Mgr. Alena Štroblová, odborná vyučující SZŠ a VOŠZ v Plzni

 
  • tisk
  • předplatit si