COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2017

Život je krátký a svět velký (neznámý autor)

Datum: 6. 11. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Americký politik a 45. viceprezident USA Al Gore kdysi řekl: „Cestování letadlem se postará o to, abyste vypadali jako vaše fotografie v cestovním pasu.“ Pokud letadlem cestujete často, možná mu dáte za pravdu. Letecká doprava zaznamenává od 90. let minulého století velký nárůst a v současné době je nejrychlejším, nejbezpečnějším a nejpohodlnějším způsobem přepravy osob. Kromě toho, že vás letadlo v poměrně krátkém čase dokáže přenést přes hranice mnoha států a posunout na mapě světa o stovky kilometrů, přináší s sebou i jistá zdravotní rizika.

Kromě těch, která jsou spojena s – pro lidské tělo nezvyklým – pohybem stroje (kinetóza, snížení barometrického tlaku během letu, hluboká žilní trombóza u cestovatelů, problémy způsobené časovým posunem aj.), může dojít během letu i k nákaze infekčním onemocněním (velké množství osob shromážděné na jednom místě plus klimatizace) či k přenosu nakaženého hmyzu z jedné oblasti světa do jiné, a tím i k rozšiřování nemocí z endemických oblastí do oblastí dosud nezasažených. Tímto způsobem se dostává například malárie z tropických oblastí do Evropy. Obrovský rozmach cestování vedl mimo jiné i ke vzniku samostatného lékařského oboru cestovní medicína, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčením nemocí vznikajících v souvislosti s cestováním. A protože je tento obor úzce spjat s infekčním lékařstvím, rozhodli jsme se toto listopadové číslo Florence věnovat jim oběma. Dočtete se v něm například, jaká rizika s sebou přináší cestování dětí do ciziny, i zajímavé kazuistiky týkající se legionelové pneumonie či nezvyklé zoonózy. Nechybějí samozřejmě ani články z praxe, rozhovor či reportáž z ÚVN v Praze, kde úspěšně vybudovali oddělení farmakologistiky, které šetří nejen léčiva, ale především peníze.

A protože brazilský spisovatel Paulo Coelho napsal, že cestování není nikdy otázkou peněz, nýbrž odvahy, přeji vám do budoucna hodně odvahy a pěkné čtení.

Bc. Magda Hettnerová, šéfredaktorka

 
  • tisk
  • předplatit si