COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 12 / 2017

Číslo 12 / 2017

Číslo 12 / 2017
Vychází 4. prosince 2017

 

Obsah čísla

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Historie ošetřovatelství v Dánsku

Editorial
 

Práce kvapná…končí zraněním

str. 1

Rozhovor
 

Krtek v pohybu pomáhá onkologicky nemocným dětem

str. 2 - 3

Reportáž
 

Obětí dopravní nehody na vlastní kůži

str. 4 - 5

Testovací klub Florence
 

Odběr krve bez rizika poranění? S bezpečnostními jehlami to není problém

str. 6 - 7

Seriál
 

Aby se vám Vánoce nepřejedly

str. 8 - 9

Odborné téma
 

Přehled využívaných terapeutických metod v ergoterapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou

str. 10 - 11

 

Uplatnění ergoterapeuta při hodnocení domácího prostředí pacientů

str. 12 - 13

 

Trénink paměti a pozornosti u pacientů po cévní mozkové příhodě z pohledu ergoterapie

str. 14 - 15

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Problematika chirurgického kouře

str. 16

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Režimová opatření u nemocných s vředovou chorobou gastroduodena

str. 16

 

Roztroušená skleróza a její dopad na kvalitu života očima pacientů

str. 16

 

Analýza zdravého životního stylu u budoucích sester

str. 16

Praxe
 

Zdravotní gramotnost pomůže nejen laikům, ale i sestrám

str. 17

 

Úvod do sexuálních deviací

str. 18 - 19

 

Plánovaná elektivní kardioverze, ošetřovatelská péče

str. 20 - 23

Z konferencí
 

V IKEM se již počtvrté vedly dialogy o zdraví

str. 24 - 25

 

Transplantace ledvin od žijících dárců byly tématem čtvrtého setkání ambasadorů v IKEM

str. 25 - 26

 

Obezitu a její léčbu řešili lékaři a sestry v Mikulově

str. 26 - 27

 

Kvalita a bezpečí v praxi byla témata konference ve Střešovicích

str. 27 - 28

 

Šumava hostila druhý ročník konference Ošetřovatelství napříč odbornostmi

str. 28

Studie
 

Průzkum týkající se prevence poranění ostrými předměty se nově zaměřil i na studenty

str. 30 - 32

Pro školy
 

Příprava zdravotnických asistentů na SZŠ z hlediska jejich kompetencí v praxi

str. 32 - 33

Právo
 

Lámejte ledy, budete spokojenější vy i pacienti

str. 34

Lekce angličtiny
 

Hand and Wrist Rehabilitation

str. 36

Public relations
 

Ženy, je tu další pomoc při nekomplikované infekci močových cest!

str. 37