COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2017

Šumava hostila druhý ročník konference Ošetřovatelství napříč odbornostmi

Datum: 4. 12. 2017
Autor: Mgr. Dana Podholová; Mgr. Helena Prokešová

Filipova Huť na Šumavě se stala ve dnech 9.–10. listopadu 2017 místem konání již druhého ročníku odborné konference Ošetřovatelství napříč odbornostmi…, kterou i letos pořádala Nemocnice Prachatice, a. s., pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské.

Konference je určena nejen pro management zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ale i pro pracovníky ve vedoucích pozicích na lůžkových odděleních, pracovištích provozu a ostatních úsecích. Jak už z názvu konference vyplývá, přednášky, které tu prezentují nové metody, myšlenky a postupy v ošetřovatelské péči, jsou z různých odvětví ošetřovatelské péče. Sdělení, která na tomto ročníku zazněla, seznámila posluchače podrobně s otázkami hygieny a dezinfekce ve zdravotnických zařízeních, ale i s používáním různých typů pracovních oděvů, se zdravou výživou a také s kompenzačními a rehabilitačními pomůckami pro domácí ošetřování.

Péče o pacienta není jen doménou ošetřovatelského personálu. Do komplexnosti péče je zainteresován také provozní a technický odbor, úklidová střediska a služby jiných komplementů. Důležitým krokem pro zvýšení komfortu péče nejen pro nemocné, ale i pro ošetřující personál je mj. i výběr správných a účelných pomůcek, včetně osobních a pracovních oděvů, a proto byla po celou dobu součástí konference také výstava těchto oděvů.

Velmi přínosné byly zejména dvě přednášky. První s názvem Novinky z hygienické legislativy přednesla MUDr. Ivana Krabatschová z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, která se podrobně zabývala novelou očkovacího kalendáře zakotvenou v legislativě a platnou od 1. ledna 2018. Posluchače seznámila mj. i s tím, v čem se tato novela liší od předchozí legislativy.

foto: autorky

Druhou přednášku prezentovala MUDr. Iva Šípová, ústavní epidemiolog z českobudějovické nemocnice, která seznámila posluchače s problematikou zdravotníků přicházejících ze zahraničí v souvislosti s nebezpečím infekčních nákaz. Toto sdělení bylo důležité zejména pro manažery na vedoucích pozicích zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče a ostatních institucí.

Pro všechny pracovníky v lůžkových i ambulantních zařízeních pak byly bezesporu důležité informace o přípravách na zavedení eReceptu, požadavcích při zavádění GDPR a obecných nařízeních o ochraně osobních údajů, které přednesl vedoucí IT oddělení Nemocnice Prachatice, a. s., Jan Švík.

Součástí odpoledního bloku druhého přednáškového dne pak byla diskuze nad prezentovanými příspěvky.

Doufáme, že i tento druhý ročník naší konference bude přínosem pro další práci zdravotníků, ulehčí jim orientaci v dané problematice a vnese více nadšení pro další kroky v rozvoji ošetřovatelské péče.

Mgr. Dana Podholová, manažer kvality, Mgr. Helena Prokešová, hlavní sestra, Nemocnice Prachatice, a. s.

 
  • tisk
  • předplatit si