COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2017

Vliv čištění zubů elektrickým zubním kartáčkem na klinické ukazatele u pacientů s parodontitidou

Datum: 6. 3. 2017

Cílem klinické studie in vivo bylo stanovit klinický přínos zubního kartáčku Sonicare FlexCare sledováním experimentálně navozeného biofilmu u subjektů s lehkou, mírnou a těžkou parodontitidou.

Metodika

Celkem 97 zdravých dospělých osob ve věku 18 až 75 let se zúčastnilo jednoduše zaslepené, randomizované klinické studie, posuzující změny klinických ukazatelů biofilmem indukovaného zánětu dásní ve třech skupinách pacientů s lehkou, mírnou a těžkou parodontitidou (32 až 35 pacientů v každé skupině). Všechny subjekty měly, jako kritérium pro zařazení do studie, alespoň na jedné straně parodontální chobot větší než 3 mm. Tyto skupiny se od sebe lišily závažností gingiválního krvácení při vyšetření sondou: ≤ 10 % (lehké), 10–50 % (mírné), > 50 % (těžké).

U subjektů byl za použití dilatačního kroužku experimentálně indukován zánět dásní po dobu 21 dní. Poté byl každému subjektu stejné skupiny náhodným výběrem přidělen buď manuální zubní kartáček, nebo elektrický zubní kartáček Sonicare FlexCare s kompaktní čisticí hlavou ProResults k používání po dobu čtyř týdnů vlastní hodnoticí fáze. Během indukce zánětu a vlastní hodnoticí fáze byly zjišťovány a zaznamenávány tyto parametry: plakový index (PI), gingivální index (GI), krvácení při vyšetření sondou (bleeding on probing, BOP), hloubka parodontálního chobotu (pocket depth, PD) a klinická ztráta úponu (clinical attachment loss, CAL) na začátku klinické studie a dále po 7, 14, 21 dnech (konec fáze indukce zánětu, začátek vlastní hodnoticí fáze), po 35 a 49 dnech (konec vlastní hodnoticí fáze).

 

Výsledky

Během fáze indukce zánětu vzrostly hodnoty PI, GI a BOP 1,8krát, 1,2krát a 1,4krát ve všech třech skupinách pacientů s parodontitidou, ačkoli žádné signifikantní změny nebyly pozorovány u PD a CAL. Po čtyřech týdnech vlastní hodnoticí fáze vykazovalo použití zubního kartáčku Sonicare FlexCare ve všech třech skupinách signifikantně větší zlepšení (p < 0,05) mezizubního skóre všech ukazatelů kromě CAL. Zejména použití zubního kartáčku Sonicare FlexCare vedlo k signifikantně většímu zlepšení (p < 0,01) hlubokých parodontálních chobotů (PD ≥ 4 mm), tj. o 35,8 % ve srovnání s použitím manuálního zubního kartáčku, kde bylo dosaženo snížení jen o 2,8 %. Tudíž používání Sonicare FlexCare signifikantně snížilo průměrnou hodnotu zjištěné hloubky parodontálního chobotu o 6,5 % ve srovnání s 1,0 % při používání manuálního zubního kartáčku (p ≤ 0,01).

Závěr

Ve srovnání s manuálním zubním kartáčkem byly během čtyřtýdenního používání zubního kartáčku Sonicare FlexCare signifikantně zredukovány mezizubní plak, zánět dásní a hloubka parodontálních chobotů u pacientů s lehkou, mírnou a těžkou parodontitidou.

 

Literatura:

Offenbacher S, Barros SP, Aspiras M, De Jager M. J Dent Res. 2011;90(Spec Iss A):0807

 
  • tisk
  • předplatit si