COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2017

XII. ústecký den ošetřovatelství se zaměřil na infekční nemoci nejen v dětství

Datum: 6. 3. 2017
Autor: Mgr. Andrea Miltnerová

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická (VOŠ a SŠZ) v Ústí nad Labem, p. o., ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s., a Pedagogickou sekcí ČAS uspořádala dne 25. ledna 2017 již 12. odbornou konferenci s názvem Ústecký den ošetřovatelství. Akce se konala v přednáškových prostorách vzdělávacího institutu Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem.

Akci zahájila úvodním slovem ředitelka VOŠ a SŠZ PhDr. Miroslava Zoubková a po ní odstartoval dopolední část programu prim. MUDr. Pavel Dlouhý s přednáškou o AIDS. Zaměřil se v ní na aktuální epidemiologickou situaci především v souvislosti s prevalencí HIV ve světě a v ČR. Přednesl též nové poznatky a novinky v doporučených preventivních opatřeních dle WHO a v současných možnostech léčby. Na závěr svého vystoupení ještě zodpověděl zvídavé otázky publika a uvedl i několik konkrétních případů z praxe.

Zajímavé kazuistiky pacientů z infekčního příjmu prezentovala vrchní sestra infekčního oddělení Masarykovy nemocnice Mgr. Lada Merunková a své sdělení doplnila o poster představující infekční pavilon v Ústí nad Labem.

Přednášku o spalničkách (Morbilli), vysoce nakažlivém onemocnění postihujícím nejen děti, podrobně zpracovaly zdravotní sestry z infekční JIP Martina Novotná, DiS., a Jana Raková. Autorky mj. upozornily i na podstatná statistická data Krajské hygienické stanice z roku 2014, kdy se v Ústeckém kraji vyskytla epidemie spalniček.

První blok přednášek uzavřela dentální hygienistka Barbora Altnerová, DiS., s příspěvkem Prevence infekce dutiny ústní, ve kterém rozebrala významné skupiny onemocnění, jež mohou postihnout sliznici dutiny ústní, dásně i zuby. Přiblížila též úkoly dentální hygieny, rady a tipy v prevenci a v péči o zdravá ústa.

Druhý blok přednášek byl věnován zejména diagnostice infekčních onemocnění a využití nových diagnostických metod v praxi. Zahájen byl prezentací o hmotnostní spektrometrii MALD-TOF. Identifikace mikroorganismů pomocí této metody je vysoce přesná a aplikovatelná pro široké spektrum patogenů. Přednášející prim. MUDr. Lenka Dvořáková mj. poukázala i na mnohem rychlejší zpracování vzorků ve srovnání s tradičními metodami.

Vyšetřovací metody byly náplní i další přednášky. MUDr. Andrea Šmejcová z oddělení klinické mikrobiologie se zaměřila na mikrobiologické vyšetření moči pomocí analyzátoru UROQUATTRO. Tento automatický systém má kapacitu 120 vzorků a podílí se nejen na bakteriálních kultivacích, ale i na testu citlivosti na ATB u vzorků moče a ostatních tělních tekutin.

Akutní medicíně byl věnován příspěvek Bc. Zdeňka Břečky, DiS., ze ZZS Ústeckého kraje, který seznámil posluchače s opatřeními záchranné služby u infekčních pacientů. Pohovořil o metodickém postupu při výskytu vysoce nebezpečné nákazy nebo podezření na ni. Ve spolupráci s výjezdovou základnou Česká Kamenice a speciálního tzv. Biohazard týmu představil kazuistiku, která obsahovala popis závažného stavu nemocného s podezřením na vysoce virulentní nákazu virem ebola v roce 2014 v našem kraji.

Velký zájem publika vyvolal i příspěvek naší kolegyně z VOŠ a SŠZ Evy Rohanové, která upozornila na v ČR nepříliš známý řád hub Pleosporales.

Dříve vyslovená přání byla tématem přednášky Mgr. Jany Heřmanové, Ph.D., z 3. lékařské fakulty UK. Mgr. Heřmanová pracovala léta jako zdravotní sestra v USA, kde je problematika dříve vyslovených přání zcela běžná. V ČR nás tato tematika týkající se umírání dlouho míjela, teprve v roce 2012 se dříve vysloveným přáním dostalo řádné právní náležitosti.

V odpoledním programu zazněla ještě přednáška prim. MUDr. Renaty Přibíkové z dětského oddělení nemocnice Děčín, která se věnovala černému kašli, jehož výskyt i přes veškerá opatření neustále roste.

Závěr programu patřil vedoucí sociálních služeb Armády spásy, z. s., Bc. Michaele Skopové, která také velmi poutavě pohovořila o aktivním monitorování TBC u osob bez domova.

Novinku v léčbě AIDS představil primář infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý

Vrchní sestra infekčního oddělení Mgr. Lada Merunková a garant konference Mgr. Eva Fridrichová
foto: autorka

Poděkování patří firmě Helago a vydavatelství Grada Publishing, a. s., za jejich podporu naší konference a na základě vyhodnocených anketních lístků od účastníků konference se již teď můžeme těšit na příští ročník Ústeckých ošetřovatelských dnů, který se v příštím roce 2018 zaměří na obor chirurgie.

Mgr. Andrea Miltnerová, odborná učitelka, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem, p. o.

 
  • tisk
  • předplatit si