COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 4 / 2017

Číslo 4 / 2017

Číslo 4 / 2017
Vychází 3. dubna 2017

 

Obsah čísla

Seriál
 

Máte v jídelníčku dostatek vlákniny?

str. 2

Editorial
 

Čistota – půl zdraví

str. 3

Rozhovor
 

V Americe si lůžka vybírá personál podle kvality a designu, u nás záleží jenom na ceně

str. 4 - 6

Public relations
 

Porovnání redukce gingivitidy a plaku pomocí zubního kartáčku Sonicare DiamondClean a manuálního zubního kartáčku

str. 8

Odborné téma
 

Lymfoscintigrafie k detekci sentinelových uzlin

str. 9 - 11

 

Extrakraniální stereotaktická radioterapie s řízeným dýcháním

str. 14 - 16

 

Stereotaktická radiochirurgie hlavy s neinvazivní fixací

str. 18 - 21

 

Zájem o plastickou chirurgii bude pořád

str. 22 - 23

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Hodnocení bolesti v intenzivní péči

str. 24

 

Povinné sústavné vzdelávanie v ošetrovateľskej praxi sestier

str. 24

Praxe
 

Postupné zavádění programu prevence a kontroly infekcí ve FN Brno

str. 26 - 27

 

Hygiena rukou jako prevence nozokomiálních nákaz

str. 28 - 29

Právo
 

Odškodnění za újmu způsobenou pacientem

str. 30 - 31

Z konferencí
 

Ostrava hostila XXIII. Pařízkovy dny

str. 32

 

Colours of Sepsis přivítal lékaře a sestry již po devatenácté

str. 33

 

KapNejen dětské sestry se sešly na Žerotínském zámku

str. 34

Rozhovor
 

Od elektronizace zdravotnictví nečekejme revoluci

str. 35 - 36

Historie
 

Historie ochranných pracovních pomůcek nejen na operačních sálech

str. 37 - 38

Lekce angličtiny
 

Otoplasty – Ear pinning

str. 39