Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2017

KapNejen dětské sestry se sešly na Žerotínském zámku

Datum: 3. 4. 2017
Autor: Bc. Ivona Mikulenková

Z praxe do praxe byl podtitul již třetí novojičínské konference (nejen) dětských sester, která se konala v sobotu 4. března 2017 v Žerotínském zámku v Novém Jičíně.

Tento zámek, který byl původně gotickým hradem, jejž v roce 1500 odkoupili Žerotínští a přestavěli jej na renesanční zámek, byl v roce 1577 přeměněn na radnici a později upravován barokně, klasicistně a romanticky. Dnes slouží jako vlastivědné muzeum a pyšní se bohatou expozicí, v níž dominuje unikátní expozice klobouků a pokrývek hlavy. I tu mohli navštívit účastníci konference, kterou její organizátoři zaměřili trochu netradičně na právní problematiku poskytování zdravotní péče.

Úvodní přednášku na toto téma přednesl JUDr. Petr Šustek, Ph.D., odborný asistent na Katedře občanského práva a koordinátor Centra zdravotnického práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V další přednášce se posluchači seznámili s prací ombudsmana ve zdravotnictví či Pediatrické sekce České asociace sester (ČAS) a v prvním dopoledním bloku přinesli zajímavý pohled na problematiku násilí a týraných dětí zástupci Policie ČR, sociální pracovnice Bc. Lenka Vilčeková s Radmilou Gliwitzky, DiS., a psycholog David Teichman. V jejich sdělení zaznělo, že ačkoli jsou zdravotničtí pracovníci v kontaktu s týranými dětmi jen krátce, mohou svým citlivým a vnímavým přístupem přispět významnou měrou k jejich lepšímu psychickému zotavení. Více než jindy zde platí, že vlídné slovo má cenu zlata. Posluchače zaujala i kazuistika Evy Frýdlové s názvem Když zlomená růžička znovu rozkvétá, pojednávající o děvčátku, které bylo obětí fyzického týrání.

Do Žerotínského zámku se sjely nejen dětské sestry z celého Moravskoslezského kraje
fota: Ivona Mikulenková, Taktiq Communications

V odpolední sekci věnované odborné zdravotní problematice zaujala posluchače např. MVDr. Martiny Mazánkové o léčbě hemangiomu, Tomáše Kaplana o samovyšetření jako prevenci tumoru varlat, Ludmily Tisovské o vlivech stimulačního prostředí na těžce postižené dítě či přednáška MUDr. Hynka Canibala, který představil novou ambulanci pro léčbu infantilních hemangiomů a současné možnosti jejich léčby. Po všech přednáškách následovala obsažná diskuze.

Celá akce se konala za podpory ČAS a řady sponzorů – firem Lékárna Agel, Perfekt Distribution, Vzdělávacího a výzkumného institutu Agel, společnosti Pierre Fabre a řady dalších.

Své názory na kvalitu sympozia mohli účastníci vyjádřit v dotaznících, které organizátorům akce pomohou při organizaci jeho dalšího ročníku.

Bc. Ivona Mikulenková, staniční sestra dětské JIP, Nemocnice Nový Jičín, a. s.

 
  • tisk
  • předplatit si