COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2017

Porovnání redukce gingivitidy a plaku pomocí zubního kartáčku Sonicare DiamondClean a manuálního zubního kartáčku

Datum: 3. 4. 2017

Cílem jednoduše zaslepené, randomizované, paralelní klinické studie bylo vyhodnotit schopnost zubního kartáčku Sonicare DiamondClean redukovat gingivitidu a krvácivost dásní a jeho účinnost v odstraňování plaku v porovnání s manuálním zubním kartáčkem v čase.

Do studie, která hodnotila schopnost zubního kartáčku Sonicare DiamondClean a referenčního manuálního zubního kartáčku ADA redukovat gingivitidu a množství plaku v čase, bylo zařazeno 142 zdravých dospělých ve věku 18–64 let.

Metodika

Subjekty způsobilé pro zařazení do studie běžně používaly manuální zubní kartáček a zároveň poté, co se zdržely ústní hygieny na 3–6 hodin, měly minimální skóre Tureského modifikace Quigley-Heinova plakového indexu 1,8 a více. Subjekty způsobilé pro zařazení do studie byly randomizovány a instruovány ohledně správného používání zkoumaných produktů dvakrát denně. Subjekty používaly přidělený produkt po dobu čtyř týdnů. Vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti proběhlo během návštěvy ve 2. a 4. týdnu, kdy bylo opakovaně vyhodnoceno skóre gingivitidy a množství plaku.

Výsledky

U zubního kartáčku Sonicare DiamondClean byla v porovnání se stavem na začátku studie prokázána signifikantní redukce gingivitidy po dvou a čtyřech týdnech používání produktu (p < 0,0001) (graf 1). U zubního kartáčku Sonicare DiamondClean byla v porovnání se stavem na začátku studie prokázána signifikantní redukce počtu míst s krvácením gingivy po dvou a čtyřech týdnech (p < 0,0001) (graf 2). Zubní kartáček Sonicare DiamondClean byl v porovnání s manuálním zubním kartáčkem signifikantně účinnější, pokud jde o redukci gingivitidy a počtu krvácejících míst, po dvou a čtyřech týdnech (p < 0,0001). U zubního kartáčku Sonicare DiamondClean bylo v porovnání se stavem na začátku studie prokázáno signifikantní snížení množství plaku po dvou a čtyřech týdnech používání produktu (p < 0,0001) (graf 3). Zubní kartáček Sonicare DiamondClean byl v porovnání s manuálním zubním kartáčkem signifikantně účinnější, pokud jde o celkové procentuální snížení množství plaku po dvou a čtyřech týdnech (p < 0,0001). Zubní kartáček SonicareDiamond Clean byl v porovnání s manuálním zubním kartáčkem účinnější, pokud jde o snížení množství plaku ve všech dílčích hodnocených oblastech ústní dutiny, po dvou a čtyřech týdnech (p < 0,0001).

Závěr

Bylo zjištěno, že zubní kartáček Sonicare DiamondClean je bezpečný a signifikantně účinnější než manuální zubní kartáček, pokud jde o redukci gingivitidy, počtu míst s krvácením gingivy a množství plaku v čase. Zubní kartáček Diamond Clean po čtyřech týdnech používání redukoval gingivitidu a počet krvácejících míst až dvakrát účinněji a odstraňoval až čtyřikrát více plaku než manuální zubní kartáček.

 

Literatura:

1. DeLaurenti M et al. An Evaluation of Two Toothbrushes on Plaque and Gingivitis. Journal of Dental Research. 2012;91(Special Issue B):522

 
  • tisk
  • předplatit si