COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 5 / 2017

Číslo 5 / 2017

Číslo 5 / 2017
Vychází 9. května 2017

 

Obsah čísla

Editorial
 

Temporis ars medicina fere est – Čas všechno hojí (Publius Ovidius Naso)

str. 1

O čem se mluví
 

Portál Dekubity.eu v novém

str. 2

Seriál
 

Kolik energie za den vydáte?

str. 4

Odborné téma
 

Komplikované hojení peristomální oblasti a ošetřování ileostomie

str. 5 - 7

 

Co vše musíme vědět při léčbě nehojící se rány

str. 8 - 10

 

Prevence iradiačních dermatitid na Onkologické klinice FN HK

str. 11 - 12

 

Ošetřovatelská péče o pacienta s onkologickou ránou

str. 14 - 15

 

Inkontinenční dermatitida – její prevence a léčba

str. 16

Praxe
 

Poradna stomické sestry v ÚVN

str. 18 - 19

 

Monitorace cytotoxických léčiv umožňuje přehled o úrovni kontaminace chemoterapeutických stacionářů

str. 20

 

Intervence sester u kuřáků – součást kvalitní ošetřovatelské péče

str. 22

Z konferencí
 

Nehlášených poranění ostrými předměty od roku 2014 přibylo

str. 24 - 25

 

Praha hostila 2. ročník konference ONKO

str. 25

 

Umíme žít se stomií?

str. 26

 

Hojení ran opět pod taktovkou časopisu Florence

str. 26 - 27

 

Sestra v akci VII – To jste ještě neviděli…

str. 27

 

Vysočina přivítala XV. mezinárodní kongres Centrální sterilizace

str. 28

Právo
 

Nelehký úděl zdravotníků na festivalech a dalších masových akcích

str. 30 - 31

Nové knihy
 

Spinální svalová atrofie v souvislostech

str. 31

 

Zdravotnická psychologie

str. 31

 

Základní chirurgické techniky a dovednosti

str. 31

 

Já zhubnu – Zdravě a natrvalo

str. 31

Pro školy
 

Třetí ročník projektového dne na plzeňské „zdrávce“ se věnoval zdravému životnímu stylu

str. 32

Historie
 

Akutní infarkt myokardu včera a dnes

str. 33 - 36

Lekce angličtiny
 

Sunburn

str. 41