COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2017

Inkontinenční dermatitida – její prevence a léčba

Datum: 9. 5. 2017
Autor: Lada Horázná

Inkontinenční dermatitida (IAD) je také známá pod názvem plenková dermatitida. Jak už z názvu vyplývá, jde o poškození způsobené dlouhodobým kontaktem kůže s vlhkostí. IAD představuje významný zdravotní problém u pacientů s oslabenou funkcí kůže, zejména pak u pacientů v pokročilém věku. Jedná se o poškození kůže po kontaktu s močí nebo stolicí, takže se vyskytuje u pacientů trpících močovou a fekální inkontinencí.

Nejčastěji se IAD vyskytuje v oblasti hýždí, genitálií, perinea, hráze, ale i vnitřní strany stehen. Projevuje se růžovým až červeným zbarvením kůže s postižením do různé hloubky. V některých případech může být kůže poškozena úplně a dojde k obnažení vlhké a sekretující dermis (škára). Pacienti s IAD mohou mít v postižených oblastech nepříjemné pocity bolesti, pálení, svědění nebo mravenčení.

Jakmile dojde ke vzniku IAD, existuje vysoké riziko vzniku dekubitu (proleženiny). Zvyšuje se také riziko sekundární infekce. Tyto komplikace negativně ovlivňují celkový stav pacienta a prodlužují jeho hospitalizaci i další léčbu.

Správná identifi kace IAD a její odlišení od dekubitů (kategorie/stadium I nebo II) a jiných kožních potíží (kontaktní dermatitidy způsobené např. textilem nebo koženými výrobky), lézí způsobených infekcí (např. herpes simplex) nebo pocením (např. intertrigo) mohou být značně obtížné. Vždy platí, že pokud pacient není inkontinentní, nejedná se o IAD.

Umíme IAD předcházet, rozlišit ji a léčit?

K rozvoji IAD může přispět nedostatečná nebo nevhodná péče při inkontinenci. Například dlouhodobé vystavení moči a výkalům, nedostatečná výměna inkontinenčních vložek a kalhotek a nedostatečná ochrana kůže před vlhkostí. Agresivní čištění (například pravidelné mytí žínkou) může zvýšit třecí síly a obrušovat pokožku, proto vždy musíme myslet na šetrnou hygienu a manipulaci Inkontinenční dermatitida – její prevence a léčba Inkontinenční dermatitida (IAD) je také známá pod názvem plenková dermatitida. Jak už z názvu vyplývá, jde o poškození způsobené dlouhodobým kontaktem kůže s vlhkostí. IAD představuje významný zdravotní problém u pacientů s oslabenou funkcí kůže, zejména pak u pacientů v pokročilém věku. Jedná se o poškození kůže po kontaktu s močí nebo stolicí, takže se vyskytuje u pacientů trpících močovou a fekální inkontinencí. s pacientem, kdy pouhým třením můžeme kůži ještě více poškodit.

Prvním nástrojem prevence je proto edukace zdravotnického personálu. Je nutné proškolit každého zdravotníka zvlášť tak, aby mohl co nejefektivněji využít své znalosti a dovednosti v praxi. Dále je nutná spolupráce s pacientem a jeho rodinnými příslušníky. Důraz klademe na pochopení důležitosti problematiky a v případech, kdy to lze, na praktický nácvik správné péče o kůži. Musíme si uvědomit, že ke každému pacientovi musíme přistupovat individuálně a rozpoznat rizika vzniku inkontinenční dermatitidy

U všech pacientů s močovou nebo fekální inkontinencí je třeba zajistit pravidelnou kontrolu známek IAD na kůži. Ta probíhá nejméně jednou denně, ale může být i častější, podle počtu epizod inkontinence. Zvláštní pozornost je nutné věnovat kožním záhybům nebo oblastem, kde se mohou zachycovat nečistoty nebo vlhkost. U inkontinentních pacientů s velmi vysokým rizikem IAD, např. s průjmem nebo s více rizikovými faktory, je kontrolu nutno provádět častěji.

Důležité je také zvolit vhodné opatření a prevenci, která spočívá v používání inkontinenčních ubrousků s kombinovanou funkcí: čištění + ochrana + hydratace. Tento přípravek není nutné z kůže oplachovat a jeho výhodou je rychlé schnutí. Vyhneme se také tření, ke kterému dochází při osušování pokožky ručníkem, výhodou je i zkrácení délky provádění hygieny u pacientů. Další výhodou pro nestabilní a hůře polohovatelné pacienty je tepelný komfort, kdy takové ubrousky lze ohřát v mikrovlnné troubě.

U všech pacientů s močovou nebo fekální inkontinencí je třeba zajistit pravidelnou kontrolu známek IAD na kůži
fota: autorka

Pokud je potřeba zajistit zvýšenou ochranu pokožky, je nutné aplikovat ochranný přípravek např. s obsahem dimethikonu.

IAD je velmi častou komplikací a smyslem péče o pacienty je co nejlépe pečovat o jejich kůži a předejít vzniku IAD, která ovlivňuje kvalitu jejich života. S tím jsou však také spojeny vyšší nároky na ošetřování a rostoucí náklady na léčbu pacienta.

Tento koncept se nám podařilo zrealizovat ve spolupráci s Mgr. Jitkou Hovorkovou z Útvaru náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol. V současné době můžeme říct, že jsme první nemocnicí, která se touto problematikou začala systematicky zabývat. Díky nastaveným preventivním mechanismům a rozlišování IAD a dekubitů jsme již v prvním čtvrtletí zaznamenali snížení počtu dekubitů 1. a 2. stupně. V dalších obdobích doufáme v prokazatelné snížení počtu vzniklých dermatitid.

Lada Horázná, centrum následné péče, FN Motol

 
  • tisk
  • předplatit si