COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2017

Nehlášených poranění ostrými předměty od roku 2014 přibylo

Datum: 9. 5. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Bezpečnost nemocnic a prevence poranění zdravotnického personálu byla témata stejnojmenné konference, kterou v úterý 28. března 2017 pořádala v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně v centru metropole Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP).

Na konferenci, která se konala pod záštitou ministra zdravotnictví JUDr. Ing. M. Ludvíka, MBA, se sešli mj. zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR), České asociace sester (ČAS), Slovenské komory sestier a pôrodných asistentiek, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, Spojené akreditační komise, o. p. s. (SAK), Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a managementu zdravotnických zařízení, aby společně diskutovali o stále aktuálním tématu poranění zdravotnického personálu a jeho prevenci.

Konferenci zahájila moderátorka D. Písařovicová a poté přivítal hosty a posluchače předseda POUZP Bc. T. Válek, DiS. Ten se také ujal první přednášky, v níž prezentoval výsledky průzkumu, který POUZP provedla v průběhu března 2017 a kterého se zúčastnilo 972 respondentů.

Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit počet poranění ostrými předměty za poslední dva roky, činnosti, při kterých k poranění došlo, jak funguje systém hlášení poranění, systém školení, jak jsou zdravotníci informováni o metodickém doporučení a jak jsou používány bezpečnostní pomůcky. Alarmující je podle slov předsedy Válka především to, že oproti výsledkům stejného průzkumu ze září 2014 se zvýšil počet těch, kdo takováto poranění nenahlásí, a to z 13 % nenahlášených incidentů u všeobecných sester v roce 2014 na více než 27 % u stejné skupiny v roce 2017.

„Enormní nárůst nenahlášených nehod vyvolává pochybnosti ohledně relevance evidence mapující úrazy zdravotnických pracovníků, kterou má k dispozici Ministerstvo zdravotnictví ČR. Dle aktuálních statistik ministerstva v posledních dvou letech počet případů poranění ostrým předmětem, jako jsou jehly, skalpely či chirurgické nástroje, přesáhl 6000. Nicméně, na rozdíl od průzkumu POUZP ministerstvo nesleduje počet nenahlášených případů,“ uvedl Válek. V otázce, zda zdravotníci vědí o metodickém pokynu, odpovědělo 46 % dotazovaných ano a 54 % ne. Nejčastěji se o něm dozvěděli na školení zajištěném zaměstnavatelem a dále od svého nadřízeného, od vedení nemocnice, z webových stránek krajských hygienických stanic, z webových nebo facebookových stránek POUZP a z jiných zdrojů. „Naším cílem je zkvalitnění péče a bezpečnost personálu,“ upozornil v závěru své prezentace Válek s tím, že snahou všech je, aby bylo české zdravotnictví bezpečné.

Komerční sdělení, foto: POUZP

V následujícím prvním panelu konference seznámily profesní asociace posluchače se svými aktivitami v oblasti ochrany zdravotnických pracovníků. Kromě Bc. T. Válka, DiS., z POUZP vystoupila i prezidentka ČAS PhDr. M. Šochmanová, MBA, a ředitel kanceláře Slovenské komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. M. Laurinc, PhD. Sdělení obou českých zástupců se nevyhnulo ani diskuzi kolem aktuální otázky vzdělávání všeobecných sester v souvislosti s novelou zákona č. 96/2004 Sb. Kromě toho prezidentka ČAS upozornila, že asociace intenzivně pracuje na snížení administrativní zátěže sester. Současně však apelovala na sestry, aby si uvědomily, že dokumentování zdravotní péče u pacienta je důležité mj. i proto, že slouží jako ochrana sestry při případném soudním sporu. Z úst PhDr. M. Laurince, PhD., také zaznělo, že nedostatek sester není jen problémem ČR, ale že se s ním potýkají i na Slovensku. Ředitel kanceláře představil i vzdělávací aktivity, které pro slovenské sestry jejich komora organizuje.

Druhý blok konference se zaměřil na evidenci a hlášení poranění ostrými předměty. Mgr. P. Fošum z Odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR v něm představil aktuální statistiky, které má MZ ČR k dispozici z krajských hygienických stanic (KHS), a jeho sdělení doplnila MUDr. Z. Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru KHS hl. m. Prahy. Ing. G. Franková, zástupkyně ředitele SAK, o. p. s., následně hovořila o akreditačních standardech a o tom, že cílem je mj. naučit zdravotnická zařízení, která akreditaci provádějí, aby sledovala smysluplná data a snažila se předcházet poranění svých zaměstnanců. Upozornila také na nejčastější chyby, s nimiž se v rámci akreditace SAK setkává, jako je vracení krytů na jehly, nedovírání kontejnerů na použité jehly nebo jejich přeplňování a také špatný systém manipulace a likvidace ostrého odpadu.

Třetí odpolední panel se pak zaměřil na příklady dobré praxe a další výzvy na poli ochrany zdravotnických pracovníků v nemocnicích. O své zkušenosti se podělily ústavní epidemioložka Nemocnice České Budějovice MUDr. I. Šípová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN v Motole Mgr. J. Nováková, MBA, náměstkyně ředitele pro služby klientům VZP Mgr. P. Pevná a výsledky pilotního programu bezpečnostních pomůcek, který provedla Univerzitní nemocnice Bratislava, prezentovala její náměstkyně úseku ošetřovatelství PhDr. E. Somogyiová, MPH.

Bc. Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si