COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2017

Portál Dekubity.eu v novém

Datum: 9. 5. 2017
Autor: PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková; Mgr. Nina Müllerová

Na začátku roku 2017 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR (MZ ČR) konalo pracovní jednání členek redakční rady webového portálu www.dekubity.eu PhDr. Michaely Hofštetrové Knotkové, doc. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D., a Mgr. Niny Müllerové s hlavní sestrou ČR Mgr. Alicí Strnadovou, MBA.

Ze setkání mj. vyplynula témata, kterým se redakční rada rozhodla věnovat. Každý rok by měl být zasvěcen novému tématu, k němuž budou směřovat i aktivity a informace zveřejňované na portále www.dekubity.eu. Tyto informace jsou určeny jak zdravotnickým pracovníkům, tak laické veřejnosti. Aktivity budou realizovány týmovými workshopy a zabývat se budou mj. i zjišťováním stavu daného problému v klinické praxi. Rok 2017 se bude věnovat tématu dekubitů a výživy. Doplněna bude i sekce Partner portálu.

foto: www.dekubity.eu

Dalším důležitým počinem, který je v souladu se záměrem MZ ČR, je spolupráce s pacientskými organizacemi (https://www.koaliceprozdravi.cz/inpage/prevence-dekubitu). Naší snahou je přiblížit informace o problematice dekubitů laické veřejnosti. Důvodem, proč jsme se obrátily na tyto organizace, je fakt, že součástí portálu Dekubity.eu je i Fórum, které umožňuje laikům konzultovat danou problematiku s odborníky.

Z dalších novinek, na které bychom chtěly upozornit, je i významná změna struktury portálu. V hlavní liště vznikla sekce Projekty, v níž je v současnosti mj. prezentován projekt Registr dekubitální lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni (15-29111A). Prostor pro loga spolupracujících organizací nahradila upoutávka na aktuality, do kterých budou zařazovány nejnovější události. Změna struktury a obsahu portálu také vedla k přebudování sekce Zdroje, která bude rozšířena o další informace. Zde budou zveřejněny kazuistiky, videa, ankety, průzkumy, rozhlasová vysílání a odkaz na nově vydaný Věstník MZ ČR č. 1/2017 se vzorovým vzdělávacím programem certifikovaného kurzu „Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů“. Tato nově upravená sekce je určena nejen zdravotnickým pracovníkům, ale především laické veřejnosti s cílem poskytnout jí co nejvíce užitečných informací a možností jejich rychlého vyhledání. Cílem této sekce je využívat dobrých příkladů z praxe, které jsou sice sdělovány odborné veřejnosti prostřednictvím přednášek, ale dostanou se jen k omezenému počtu posluchačů dané vzdělávací akce nebo konference. Opakovaně slýcháme, že někde zazněla skvělá přednáška, kterou by bylo dobré přenést širšímu publiku. Proto jsme vytvořily tento prostor pro prezentace, který nám můžete pomoci zaplnit stejně jako kolegyně z Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní péče FN Plzeň Bc. V. Kraftová a A. Štenglová, DiS., jejichž přednášku o pronační poloze tu naleznete stejně jako přednášku Sorrorigenní rány Bc. P. Popovské a Bc. J. Česalové ze stejného pracoviště. O problematice sorrorigenní rány pojednává též článek „Sorrrorigenní rány, jejich identifikace a průběh péče“ uvedený v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, který je také k dispozici zájemcům v sekci Projekty společně s dalšími zajímavými články. Věříme, že tyto příklady inspirují další z vás a tato sekce se brzy zaplní dalšími ukázkami dobré praxe a jinými zajímavými sděleními.

V sekci Akce roku budeme průběžně aktualizovat nabídku poskytovatelů zdravotních služeb, které jsme na začátku roku oslovily s cílem zviditelnit jejich aktivity a zpřehlednit pro zdravotníky nabídku vzdělávacích akcí. V současné době zpracováváme i nabídku aktivit pro laickou veřejnost, kterou brzy uvedeme v sekci Informace pro veřejnost.

Rády bychom také upozornily na již zmiňovanou sekci Fórum, do níž je možné posílat konkrétní dotazy, na něž odpovídají zkušení odborníci z klinické praxe. Účelem Fóra je otevřená diskuze na internetu, v níž je možné řešit společné problémy související nejen s dekubity, ale obecně s hojením ran. V předešlých letech byla pro tyto účely více využívána e-mailová adresa dekubity@nconzo.cz. Zodpovězené dotazy z tohoto mailu průběžně uvádíme v sekci Časté dotazy.

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, Mgr. Nina Müllerová, www.dekubity.eu

 
  • tisk
  • předplatit si