COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2017

Praha hostila 2. ročník konference ONKO

Datum: 9. 5. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

„Edukovaná zdravotní sestra – záruka kvalitní péče o onkologického pacienta“, takové bylo motto letošního ročníku multioborové odborné konference ONKO 2017, kterou pořádala ve dnech 24.–25. března 2017 v Hotelu Amarilis v Praze společnost T. E. O. Consulting, s. r. o.

V průběhu prvního dne konference zazněla sdělení zaměřená především na duševní hygienu zdravotnických pracovníků. Ing. L. Urválková hovořila o tom, že nejdůležitější věcí je myslet sám na sebe – nahlas. V interaktivním workshopu Mgr. P. Kalisty si mohli zájemci vyzkoušet, zda se už blíží syndromu vyhoření, a doc. PhDr. L. Janáčková, CSc., se ve své přednášce zaměřila na možnosti psychologie v péči o onkologického pacienta. Zájemci si mohli na konferenci také zakoupit její knihu Život je boj.

Druhý den konference zahájila přednáška doc. MUDr. S. Vokurky, Ph.D., z FN Plzeň, zaměřená na postižení dutiny ústní u onkologických pacientů, která navazovala na přednášku z minulého ročníku konference. Ve stručném přehledu seznámil doc. Vokurka posluchače s nejvýznamnějšími a klasickými postiženími v oblasti dutiny ústní, mezi něž patří toxicko-zánětlivá mukozitida po chemoterapii nebo po radioterapii, široká skupina infekcí, problematika gingivitidy a paradontózy, kazivost zubů, xerostomie, osteonekrózy čelistí, malignity a reakce štěpu proti hostiteli u pacientů po transplantaci kostní dřeně od dárce, a s možnostmi jejich léčby a prevence.

MUDr. J. Tomášek, Ph.D., a E. Vykoukalová z Masarykova onkologického ústavu v Brně se zaměřili na neuroendokrinní nádory z pohledu lékaře a sestry a L. Hašková ze stejného pracoviště seznámila posluchače s jejich zkušenostmi s ošetřováním extravazátů. PharmDr. Š. Kozáková, MBA, hovořila o nejčastějších mýtech o výživě a alternativních cestách výživy a doplňků stravy u onkologických pacientů. Upozornila, že stále častěji přicházejí pacienti, včetně onkologických, s požadavky na nějaký druh doplňkové alternativní léčby nebo přímo odmítají „chemická“ léčiva. Současně se pokoušejí o automedikaci širokou škálou více či méně účinných a potenciálně nebezpečných léčivých rostlin a doplňků stravy. Ve své prezentaci pak seznámila posluchače s nejznámějšími interakcemi s potravinovými doplňky a s „protirakovinovými dietami“ a jejich omezeními. Nedílnou součástí konference bylo i vystoupení členky prezidia České asociace sester Mgr. J. Fejfarové, která posluchače seznámila s aktuálními otázkami, které se týkají vzdělávání nelékařských profesí.

O možnostech psychologie v péči o onkologického pacienta hovořila doc. PhDr. L. Janáčková, CSc.
Komerční sdělení, foto: POUZP

Kdo by měl zájem dozvědět se nové informace i z jiných oblastí, než je onkologie, neměl by si nechat ujít další multioborovou odbornou konferenci GASTRO-DERMA-REVMA, kterou bude společnost T.E.O. Consulting, s. r. o., pořádat ve dnech 26.–27. května 2017 v Praze a která se bude týkat biologické léčby v daných oborech. I zde zazní přednáška doc. PhDr. L. Janáčkové, CSc., tentokrát na téma možnosti psychoterapie při léčbě bolesti. Bližší informace naleznou zájemci na www.teoconsulting.cz.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si