COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2017

Sestra v akci VII – To jste ještě neviděli…

Datum: 9. 5. 2017
Autor: Mgr. Jaroslava Knapová

Deštivé počasí nad Libercem projasnil před velikonočními svátky ve středu 12. dubna 2017 již sedmý ročník odborné konference ošetřovatelského úseku Chirurgického centra Krajské nemocnice Liberec, a. s., s názvem Sestra v akci VII.

Garantem projektu byla vrchní sestra Všeobecné chirurgie Mgr. L. Kohoutová. Celé dopoledne probíhalo v duchu nevšedních příspěvků. Před publikem se postupně vystřídalo deset aktivních účastníků z řad sester i lékařů. První příspěvek s názvem „To ještě uvidíte“ odhalil závažnou onkologickou problematiku sarkomů měkkých tkání. Seznámili jsme se s patogenezí, etiologií, diagnostikou a následnou operační léčbou. Přednáška byla doplněna i podrobnou fotodokumentací. Zda má medicína hranice, mohli posluchači posoudit při stejnojmenné přednášce Mgr. J. Knapové, která se zaměřila na transplantaci dělohy. Ze Švédska, kde byla tato operace poprvé provedena, jsme se přesunuli do České republiky, kde jsme žasli nad výkonem transplantačního týmu pražského IKEM, který tuto transplantaci také provedl.

Magické číslo sedm protkalo kazuistiku pacientky s diagnózou nekomunikující hydrocefalus s dilatací postranních komor, s níž nás ve svém sdělení seznámila M. Dudová. Další dvě diagnózy – invaginace a retence varlat, typické pro dětský věk, byly tématem dalších kazuistik dvou geriatrických pacientů, které přednesly Mgr. K. Žďárská a MUDr. K. Kocmanová. S výhodami nutriční podpory před velkou chirurgickou operací a po ní nás seznámila nutriční terapeutka Mgr. E. Drobníková a předoperační balíček pro stomiky nám představila stomická sestra Bc. A. Novotná.

foto: autorka

Odlehčením odborných témat byla prezentace Ing. E. Konečné s praktickou ukázkou mytí vlasů bez vody, která se zabývala i možnostmi vybavit jakékoli oddělení antibakteriálními závěsy. Nad novinkami v kosmetické péči o pleť a o otázkách, jakou pleťovou vodu vybrat, jaký krém dle typu pleti používat a jaké jsou nejnovější poznatky z klinických studií, s nimiž nás seznámila MUDr. K. Lešková-Andraščiková, diskutovalo v příjemné atmosféře závěru konference celé publikum.

Rádi bychom tímto ocenili všechny aktivní účastníky konference. Předávání si nových poznatků v rychle se rozvíjejícím oboru ošetřovatelství a medicíny obohacuje každého zdravotnického pracovníka a zvyšuje prestiž sesterské profese. Pravidelně organizovat odborné konference je také vizitkou zájmu vedení nemocnice o růst odbornosti jejích zaměstnanců.

Mgr. Jaroslava Knapová, Chirurgické centrum, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
  • tisk
  • předplatit si