COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2017

Temporis ars medicina fere est – Čas všechno hojí (Publius Ovidius Naso)

Datum: 9. 5. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

„Ránu, jež nedá se zhojit, je třeba mečem vytnout, aby se nenakazila nedotčená část,“ napsal římský básník Publius Ovidius Naso, který se narodil v roce 43 před naším letopočtem. Dnešní nemocní by s tímto léčebným postupem jistě nesouhlasili. Jak je však vidět, téma ošetřování ran provází lidstvo odnepaměti.

Zmínky o něm se objevují už i v jeskynních malbách pravěkých lovců. Rány léčili lidé všemožnými způsoby. Mimo jiné i zaříkáváním a lektvary. Staří Římané, mezi něž patřil i básník Ovidius, sepsali dokonce celou řadu textů, které se zabývaly péčí o rány, včetně péče chirurgické. Po pádu Římské říše však byly tyto texty ztraceny a středověká Evropa se opět vrátila k lektvarům a zaříkávání, aby o několik století později znovuobjevila a dále rozvinula znalosti svých předků.

Dnes mají zdravotníci i pacienti k dispozici velké množství moderních postupů, metod a materiálů pro hojení ran. Avšak pro to, aby byly účinné, je třeba (mimo jiné), aby s nimi pracovali lidé zkušení a vzdělaní v dané problematice. Přispět ke zvyšování znalostí v oboru hojení ran se snažíme i my. Třeba i tímto květnovým číslem našeho časopisu, které jsme věnovali tématům dermatologie a hojení ran.

Najdete v něm například článek o tom, co všechno bychom měli vědět při léčbě nehojící se rány, jak vypadá ošetřovatelská péče u pacienta s onkologickou ránou nebo co je to inkontinenční dermatitida a které pacienty ohrožuje nejvíce. Dočtete se v něm samozřejmě i zkušenosti z praxe – například jak vypadá práce stomické sestry v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze nebo jakým způsobem předcházejí iradiačním dermatitidám na Onkologické klinice FN Hradec Králové. Nechybějí samozřejmě ani další naše pravidelné rubriky a zprávy z konferencí.

A protože máj je lásky čas, připomeňme si i na závěr slova básníka Ovidia: „Moudře milovat bude jen ten, kdo pozná sám sebe, jen ten každičké dílo vykonává podle svých sil.“

Přeji vám hezké čtení.

Bc. Magda Hettnerová, šéfredaktorka

 
  • tisk
  • předplatit si