COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2017

Umíme žít se stomií?

Datum: 9. 5. 2017
Autor: Jarmila Škubová; Bc. Magda Hettnerová

Otázku, zda umíme žít se stomií, položila stomasestrám a zástupcům pacientů stejnojmenná odborná konference, která se konala 30. března 2017 ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK v Praze.

Úvodní slovo tohoto v pořadí již 4. pracovního dne, který tradičně zorganizovala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) ve spolupráci s Českou asociací sester (ČAS) a její traumatologicko-ortopedickou sekcí, přednesl náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání VFN MUDr. J. Bříza, CSc., MBA. Na konferenci vystoupily nejen sestry, které se problematikou stomií zabývají, ale i zástupci firem, které pomůcky pro stomiky vyrábějí, a především ti, kterých se tato problematika týká nejvíce – samotní pacienti.

Jednou z nich byla i A. Křepinská, která se kromě svých zkušeností s nemocí a dotazů, s nimiž se stomici obracejí na Stoma linku, podělila s posluchači také o rady a triky v ošetřování stomií. Upozornila mimo jiné i na to, že na Stoma linku volají nejen pacienti, ale i sestry. Další přednášející, MUDr. R. Honzák, CSc., hovořil o významu doteku pro psychiku a uzdravování pacienta. Bylo prokázáno, že vhodný, povzbudivý dotek má velmi příznivý vliv na uzdravování. Pozor je však třeba dát na odlišnosti v kulturních zvycích pacientů. Své sdělení pak přednášející uzavřel slovy: „Nebojme se na lidi sahat – léčebný efekt se tím posiluje.“

foto: Magda Hettnerová

S dietou pacienta s nově zavedenou stomií seznámila přítomné J. Martinů. Upozornila mimo jiné, že tolerance některých potravin před operací a po ní se může u jednoho pacienta změnit. Typickými potravinami jsou například mléko a med. Posluchači se také dozvěděli, jaká jsou obecná pravidla stravování stomika po operaci, jak se řeší mimořádné stavy, jako je například zácpa, či jaká by měla být správná technologická úprava jídla a jaké kuchyňské pomůcky by měly být používány. Podstatný je fakt, že strava stomiků by měla být řešena individuálně.

Návod k přežití: Přijít včas a mít někoho rád

Na včasném návratu stomika do běžného života se kromě nutrice spolupodílí i posilování jeho kondice prostřednictvím fyzioterapie. Na toto téma hovořily Bc. K. Velinská a Mgr. M. Havlová. Ve své přednášce se zaměřily nejen na posilování svalstva, ale i na péči o jizvu a aktivní zapojování pacienta do jeho původního života. Fyzioterapeut by měl podle jejich slov naučit pacienta také poslouchat signály vlastního těla a obě přednášející zdůraznily význam informací pro stomiky, z nichž se dozvědí, kde a jaké akce se pro ně konají (např. rekondiční pobyty, Facebook, Radim, České ILCO, seznamka aj.).

To, jak velký pokrok se v péči o pacienty se stomií za posledních čtyřicet let udělal, mohli posluchači posoudit z vystoupení pacientek tří generací – J. Ptáčkové, Ing. M. Ředinové a T. Nagyové. Nejstarší z nich, J. Ptáčková, která žije se stomií už čtyřicet let, vyslovila v závěru své přednášky „návod k přežití“ se stomií: „Přijít včas a mít rád někoho, pro koho stojí za to žít.“

Mgr. N. Hynková Dingová hovořila o problémech v komunikaci s neslyšícím pacientem a J. Rybková představila novou edukační pomůcku firmy Coloplast pro správné nalepení podložky. Konferenci obohatila svou přednáškou i oblíbená přednášející doc. PhDr. L. Janáčková, CSc., a závěr konference patřil několika kazuistikám. Stylově zakončily celou konferenci Mgr. V. Zachová a D. Fišerová, které slovně i názorně předvedly, jak široká je náruč stomické sestry.

Jarmila Škubová, Bc. Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si