COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2017

Vysočina přivítala XV. mezinárodní kongres Centrální sterilizace

Datum: 9. 5. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Již po patnácté se do Nového Města na Moravě sjeli experti a odborníci, aby tu diskutovali o tématech dezinfekce a centrální sterilizace. Patnáctý ročník mezinárodní konference Centrální sterilizace se letos konal ve dnech 29.–30. března v Hotelu SKI.

Pořadatelem byla opět Nemocnice Nové Město na Moravě a záštitu nad akcí převzal hejtman Kraje Vysočina MUDr. J. Běhounek a Česká společnost pro sterilizaci.

Slavnostního zahájení se ujali RNDr. B. Šudřich, předseda České společnosti pro sterilizaci, JUDr. V. Palečková, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě a Ing. M. Ettel, generální ředitel firmy MEDIN, a.s.

První přednáška přenesla posluchače do minulosti. Technický náměstek Ing. J. Drdla hovořil o historii nejen Nového Města na Moravě, ale i jeho nemocnice, jejíž základní kámen byl položen 21. srpna 1938. Představil jednotlivá oddělení a na vybraných ukazatelích předvedl, jak se nemocnice měnila v čase. Zmínil se také o modernizaci, kterou nemocnice prošla a která ji v budoucnu ještě čeká – například rekonstrukce dětského pavilonu.

O postupech sterilizace a dezinfekce a o platné legislativě hovořila RNDr. J. Zelenková z Hygienické stanice hl. města Prahy. Kromě aktuálních platných právních předpisů zmínila i nejčastější mýty, které se v souvislosti s touto problematikou šíří. Uvedla také příklady špatné praxe a krátce se zastavila i u otázky sterilizace ve stomatologické praxi. Upozornila také, že i v loňském roce byly při kontrolách zjištěny opakované nedostatky v podobě šperků na rukách zdravotnických pracovníků jak v ambulantní tak lůžkové složce, používání jednorázových rukavic u více pacientů, vracení krytů na použité ostré zdravotnické prostředky a skladování nebezpečného odpadu bez označení déle než 24 hodin v ordinaci. V závěru svého sdělení pak upozornila na novou výši pokut, které od 1. července letošního roku hrozí za správní delikty a přestupky.

Na její sdělení navázala MUDr. V. Melicherčíková, CSc., ze Státního zdravotního ústavu v Praze se svou přednáškou zaměřenou na zdravotnické prostředky a předsterilizační přípravu. Hovořila také mj. o postupu uvádění dezinfekčních přípravků na český trh a o normách pro validaci sterilizace zdravotnických prostředků.

O zkouškách pronikání páry a sterilizaci dutin z pohledu validačních norem hovořil další přednášející Ing. Z. Švéda z BMT Medical Technology, s. r. o. Uvedl, že při provádění BD zkoušky a dutinové zkoušky s (PCD zkušebním tělesem) se setkává se stále stejnými chybami. Příčina tkví podle jeho slov v tom, že pracovníci nesprávně chápou podstatu zkoušek, což vyplývá mj. z nesystémového zacházení s těmito pojmy v různých předpisech. Zaměřil se proto na vysvětlení, co je podstatou těchto zkoušek a zda mají něco společného. O revizi normy ČSN EN ISO 13458:2016 na centrální sterilizaci hovořila jeho kolegyně Ing. Lenka Žďárská. Původní norma platí podle jejích slov do března 2019. “Od dubna 2019 je již nutné mít certifikát podle revize 2016. Pohlídejte si tedy termín platnosti stávajících certifikátů, recertifikace v roce 2017 a 2018 již musí být podle nové normy!” upozornila posluchače. Vysvětlila i v čem se liší nová norma ČSN EN ISO 13458:2016 od normy ČSN EN ISO 9001:2015.

Nový Ecosystém produktů pro centrální sterilizaci, All Clear integrovanou technologii systému STERRAD a 30 let inovací v oblasti sterilizace plazmatem představil na kongresu J. Gajarský ze společnosti Johnson&Johnson s. r. o.

Asi největší ohlas publika vyvolala přednáška doc. PhDr. Dr.phil. L. Janáčkové, CSc., která mluvila o tom, jak poznat muže beze slov. Úsměv na tváři vykouzlila nejen přítomným ženám, ale i mužům.

Během prvního dne konference zazněly ještě přednášky, které posluchače seznámily například s tím, jak vypadá v současné době vzdělávání sester na Slovensku, jak se provádí Pyromolový test v terénu nebo jak probíhá elektronizace procesů na CS v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.

V odpoledních hodinách si mohli návštěvníci prohlédnout výrobní haly firmy MEDIN, která sídlí nedaleko Hotelu SKI v Novém Městě na Moravě a večer příjemně vyplnil společenský program.

Úvodní slova pronesli (zleva) RNDr. B. Šudřich, JUDr. V. Palečková a Ing. M. Ettel
foto: Magda Hettnerová

Také druhý den konference nabídl celou řadu zajímavých přednášek. Nechyběly ani prezentace firem, které mezinárodní konferenci podpořily. Patřily mezi ně firmy BMT Medical Technology, Hypokramed, Johnson&Johnson, Miele Professional, MEDIN, ADVAmed, AKC konstrukce, BAG Healthcare, BATIST Medical, Goldman, Hartmann, Medplan, PANEP a 3B instruments.

Ti, kdo si nechali konferenci ujít, se mohou na Vysočinu vydat ještě v květnu. Ve dnech 11.–12. května se tu totiž bude konat již XIX. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, a to na Skalském Dvoře.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si