COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 6 / 2017

Číslo 6 / 2017

Číslo 6 / 2017
Vychází 5. června 2017

 

Obsah čísla

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Skúsenosti pacientov s aplikáciou larválnej terapie

Editorial
 

Pozor na „faraonovu pomstu“ i kufr od auta

str. 1

Poděkování
 

Kolegyním a kolegům z IKEM

str. 2

Seriál
 

Jak zvládat chutě na sladké?

str. 4 - 5

Rozhovor
 

Být sestrou v USA znamená být hrdý na svou profesi

str. 6 - 8

Odborné téma
 

Specifika komunikace s pacienty v resuscitační péči

str. 10 - 13

 

Transport pacienta s ECMO – první zkušenosti ZZS LK, p. o.

str. 14 - 15

 

Zajištění průchodnosti dýchacích cest u morbidně obézního pacienta v neodkladné péči

str. 16 - 18

Z konferencí
 

Čtvrt století výuky ošetřovatelství oslavili absolventi 3. LF UK v Karolinu

str. 20 - 21

 

Chirurgové a perioperační sestry se sešli na Moravě už po devatenácté

str. 21 - 22

 

Sestry oslavily svůj svátek společně s Edith Piaf

str. 22

 

Řecký Rhodos hostil evropský kongres perioperačních sester

str. 23

 

Motol hostil XXI. konferenci pneumologické sekce ČAS

str. 23 - 24

 

Ústí nad Labem hostilo Brodovy dny

str. 24

 

Praha přivítala XXIV. ročník Jiráskových dnů

str. 25

Historie
 

Vzdělávání sester specialistek v perioperační péči

str. 26 - 28

Právo
 

Jak se nenechat nachytat na náhradní volno

str. 29

Lekce angličtiny
 

Allergic reaction

str. 31