COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2017

Chirurgové a perioperační sestry se sešli na Moravě už po devatenácté

Datum: 5. 6. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Desítky lékařů a sester se sjely ve dnech 11.–12. května 2017 do Hotelu Skalský dvůr v Novém Městě na Moravě, aby se tu zúčastnily již XIX. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě.

Letošními tématy byly komplikace laparoskopických operací, zlomeniny pilonu, hlezna a nohy a chirurgické léčení chronických onemocnění ruky. Součástí dvoudenního programu byla i sesterská sekce, které předsedali generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a. s. MUDr. Josef März, náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., Jiřina Poulová a vrchní sestra oddělení Centrální sterilizace a centrálních operačních sálů téže nemocnice Věra Tůmová.

Dopolední část programu byla věnována teorii a zaznělo v ní sedm přednášek. Odpolední část pak byla věnována workshopům, během kterých si mohli zájemci prakticky vyzkoušet traumatologické systémy (například dlahu na distální radius, dlahu na proximální humerus, dlahu na distální femur a řadu dalších), ortopedické systémy – koleno Vektor a cementovanou kyčel a podívat se i na praktickou ukázku modulárního břišního rozvěrače.

V dopoledním bloku vystoupila jako první K. Horáčková z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, aby seznámila posluchače s nově otevřeným studijním programem perioperační péče. Jedná se o navazující magisterské studium, které bude příští školní rok otevřeno v kombinované formě. Rok následující by mělo být ve formě prezenční. Univerzita má podle Horáčkové už více než 180 zájemců a vybere z nich celkem 35.

Další přednášející, A. Šustáčková z Nemocnice Nové Město na Moravě, hovořila o předoperační a pooperační péči u pacienta se zlomeninou proximální tibie. V teoretickém úvodu krátce pohovořila o tom, co je tibie, jak vypadá její fraktura a jak probíhá operační a následná léčba. Dále se zaměřila na to, v čem spočívá práce sestry během před- a pooperační péče o pacienta s touto zlomeninou. Na ni navázala její kolegyně I. Pavlíková, která také hovořila o zlomenině proximální tibie a na rentgenových snímcích pacientky s touto zlomeninou popsala i průběh operace.

S tím, jak následně vypadá rehabilitace těchto pacientů, seznámila posluchače fyzioterapeutka z novoměstské nemocnice I. Novotná. Hovořila mj. i o tom, co všechno obnáší vyšetření fyzioterapeutem a jak se stanovují cíle rehabilitačního plánu. V krátkosti popsala také jednotlivé rehabilitační pomůcky a upozornila na nejčastější chyby, kterých se pacienti při jejich používání dopouštějí.

MUDr. J. März, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice, přispěl do programu s přednáškou popisující organizaci práce na urgentním příjmu této nemocnice. Upozornil, že na tomto příjmu, který je koncipován jako nízkoprahový, „vládne sestra“, která má k dispozici řadu technických vymožeností, jež jí práci usnadňují a urychlují. Zdůraznil také, že neustále stoupá počet příjmů od zdravotnické záchranné služby a že ne vždy se jedná o případy, které je nutné vozit do nemocnice. Jako příklad uvedl pacienta, který si zavolal záchrannou službu s tím, že ho nesnesitelně bolí nohy, aby se pak v nemocnici ukázalo, že má malé boty.

foto: Magda Hettnerová

Přednášku s názvem Třikrát a dost přivezly kolegyně ze Slovenska. Z. Konštiaková z Nemocnice s poliklinikou v Topoľčanech prezentovala kazuistiku šestasedmdesátileté pacientky, která byla v průběhu tří let celkem třikrát hospitalizována se zlomeninou krčku stehenní kosti.

Závěrečná přednáška R. Škarecké z Nemocnice Kyjov o historii šicích materiálů přenesla posluchače zpět v čase do dob paleolitu, odkud pocházejí první nálezy jehel, až do současnosti, kdy máme k dispozici nejmodernější šicí materiál.

Ani letos nebyli účastníci akce, jejímž generálním partnerem byla společnost MEDIN a dalšími partnery firmy AKC konstrukce, Bioptická laboratoř, Erilens, Chirana T. Injecta, Medtronic, NimTech lékařská technika, ProSpon, Rous Surgical, SurgiCare, Serag Wiessner a VUP Medical, ochuzeni o kulturní program a společenský večer, který se konal v závěru prvního dne konference v Hotelu Skalský dvůr.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si