Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2017

Řecký Rhodos hostil evropský kongres perioperačních sester

Datum: 5. 6. 2017
Autor: Výbor perioperačních sester České asociace sester

Na řeckém ostrově Rhodos, v krásném stejnojmenném historickém městě, se ve dnech 4.–7. května 2017 konal osmý kongres EORNA s názvem The colossus of perioperative nursing. Zúčastnila se jej téměř tisícovka perioperačních sester z celé Evropy, ale i z USA, Nového Zélandu, Austrálie a Kanady.

Evropská asociace perioperačních sester (European Operating Room Nurses Association – EORNA) slaví v letošním roce 25. výročí svého vzniku. V duchu těchto oslav se neslo i oficiální zahájení kongresu v Jupiter Hall v Rhodos Palace. Během tří dnů zaznělo na kongresu v paralelních sekcích 114 přednášek, 38 krátkých prezentací a bylo představeno 249 elektronických posterů, jejichž hlavními tématy byly výzkum v perioperačním ošetřovatelství, perioperační a klinická praxe, edukace, management, bezpečnost pacientů a zdravé pracovní prostředí. Jednání probíhalo v anglištině. Ocenění za nejlepší prezentaci získal Maria Pulkkinen z Finska s přednáškou Nový model perioperační péče (A new model of perioperative care).

Českou republiku reprezentovala patnáctičlenná výprava perioperačních sester, které však nebyly jen pasivními účastníky. Z jejich úst zazněly tři přednášky a byl vystaven jeden poster. Jana Wichsová prezentovala přednášku na téma Etické problémy v perioperační péči a jejich dopad na bezpečnost pacienta, Silvie Hodová hovořila o možnostech rozšíření předoperační přípravy pacientů o antiseptickou sprchu ve Fakultní nemocnici Brno a Jaroslava Jedličková přednesla sdělení s názvem Edukační proces perioperačních sester v České republice. Autorkou posteru Řešení nedostatku personálu centrálních operačních sálů v Masarykově nemocnici byla Petra Abrahamová.

foto: ČAS

V průběhu kongresu bylo také možné zúčastnit se několika workshopů zabývajících se aktuálními tématy operačních rukavic, škodlivých kouřů vznikajících při chirurgických operacích a zajištěním pacientů na operačním stole.

Neméně důležité bylo i neformální setkání sester z celého světa, ať už v rámci vědeckého programu, či v průběhu slavnostního večera. Opět jsme se přesvědčily, že naše práce je v různých koutech světa podobná, sleduje stejné cíle a že často čelíme obdobným problémům.

Nebylo možné vyslechnout všechna sdělení, každý účastník si proto vybral ty přednášky, které pro něj byly nejdůležitější.

Při slavnostním ukončení pak byl oznámen termín a místo dalšího setkání perioperačních sester. Bude jím nizozemský Haag, kde se bude konat 9. kongres EORNA ve dnech 16.–19. května 2019. Již nyní se tedy můžeme těšit na další setkání a připravovat se k aktivní účasti. Věříme, že bude stále více českých perioperačních sester, které budou mít zájem prezentovat sebe, svoji nemocnici i naši zemi na širokém světovém fóru.

Výbor perioperačních sester České asociace sester

 
  • tisk
  • předplatit si