COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 7 - 8 / 2017

Číslo 7 - 8 / 2017

Číslo 7 - 8 / 2017
Vychází 10. července 2017

 

Obsah čísla

Editorial
 

Ve svých dětech žijeme dál (Euripidés)

str. 1

Seriál
 

Proč by měla být zelenina součástí každého jídla?

str. 2 - 3

Rozhovor
 

Novela zákona č. 96/2004 Sb. jen prohloubí stávající personální krizi

str. 4 - 6

Aktuálně / informace
 

Společnost SOTIO zakládá expertní radu

str. 6

Odborné téma
 

Dětský pacient s dg. autismus – specifika zásahu v přednemocniční neodkladné péči

str. 8 - 9

Recenzovaný článek/Odborný článek
 

Informovanosť pôrodných asistentiek a sestier o bondingu po pôrode

str. 10 - 12

Odborné téma
 

Současný stav soukromé porodní asistence v České republice

str. 14 - 15

Recenzovaný článek/Odborný článek
 

Marta Staňková – Sestra s velkým „S“

str. 16 - 20

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Informovanost pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin

str. 21

 

Edukace pacienta s hemoroidy

str. 21

Praxe
 

Jak ošetřovat HIV pozitivního pacienta

str. 22 - 23

Z konferencí
 

Do Olomouce se sjely dvě stovky perioperačních sester

str. 24 - 25

 

Plzeň hostila celostátní konferenci ošetřovatelství a porodní asistence

str. 25

 

Fenomén migrace a integrace: mýty a fakta

str. 26

 

Studijní sestry z celé republiky se sešly podruhé v Brně

str. 27

Aktuálně / informace
 

Společnost HARTMANN – RICO investuje desítky milionů korun, sází na CPT sety

str. 27

Právo
 

Zbrklost, stereotyp nebo úlet? Lidsky pochopitelné, právně však nikoli

str. 28 - 29

Public relations
 

Odstranění ochlupení při přípravě operačního pole

str. 30

Historie
 

Střípky z historie babictví

str. 32 - 33

Lekce angličtiny
 

Contraception

str. 35