COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2017

Fenomén migrace a integrace: mýty a fakta

Datum: 10. 7. 2017
Autor: Mgr. Zuzana Máchová

Konferenci na aktuální téma migrace a integrace uspořádaly společně v úterý 6. června 2017 Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze s Nemocnicí Havlíčkův Brod, Městskou nemocnicí v Litoměřicích a Českou asociací sester (ČAS) v posluchárně Stomatologické kliniky VFN v Praze.

Jako první vystoupila se svou přednáškou s názvem Pacient a zdravotník v ČR – střet kultur JUDr. Renata Korečková, právnička Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Ve svém sdělení nás ujistila, že svět je v pohybu a monokulturní země s jedním národem na svém území jsou už minulostí. Ještě před sto lety byla v Čechách naprosto samozřejmá směsice národů, náboženství a kulturní tolerance. Český zdravotník má ale svoje rituály, dogmata, tabu, předsudky a komunikační bariéry a jen empatická a informovaná sestra, která je zároveň zdravě sebevědomá a která usiluje o rovnováhu, dokáže přijmout odlišnosti. V závěru sdělení zaznělo: Cestujte, poznávejte, čtěte, třiďte informace, vysvětlujte, ptejte se a mějte nadhled.

Také druhá přednášející, dětská sestra Jitka Kosíková, která již sedm let pracuje pro Lékaře bez hranic, byla velmi přesvědčivá a jednoduchou formou nám objasnila, kdo je to uprchlík, imigrant, žadatel o azyl, nuceně vysídlená osoba a vnitřně vysídlená osoba. Na světě je v současnosti 65 miliónů nuceně vysídlených lidí, kteří hledají bezpečí, přístřeší, pitnou vodu, jídlo, zdravotní péči a rodinu. Většina z nich ale zůstává na území státu, kde probíhá konflikt, ať už z důvodů jazykových, náboženských či rodinných. Nejvíce uprchlíků přijalo na svém území Turecko, Jordánsko, Pákistán, Somálsko, Etiopie, Keňa, Tanzanie a Kolumbie. Lékaři bez hranic, humanitární zdravotnická organizace založená roku 1971, která byla v roce 1999 oceněna Nobelovou cenou míru, působí v 70 zemích světa. Jejím cílem je poskytovat kvalitní zdravotní péči lidem, kteří k ní nemají přístup. Hlavními principy této organizace jsou nestrannost, neutralita, nezávislost a svědectví.

S tím, jak to vypadá, když zdravotní péče kolabuje, nás seznámil dobrovolník Českého červeného kříže (ČČK) Ing. Richard Smejkal ve stejnojmenné přednášce. Krátce nás provedl třemi místy, kde ČČK pomáhal – Ukrajinou, Nepálem a Rakouskem. Během přírodní katastrofy, nepokojů či migrační vlny naráží stát na své limity a přestává fungovat jeho systém. Příjemným zjištěním je, že v této chvíli většinou začne fungovat jiný systém, např. dobrovolníci. Příkladem může být transport raněných z Majdanu dobrovolníky – laiky do zdravotnických zařízení mimo oblast nebezpečí nebo světová vlna pomoci po zemětřesení v Nepálu či zapojení dobrovolníků ve Vídni v roce 2015, kdy tamní Červený kříž nezvládl nečekanou vlnu imigrantů, lidí na cestě. Všechny tyto zkušenosti ukazují na nutnost dobrého managementu a velitele (ředitele), protože bez jasných rozhodnutí, rozdělení kvalifikací, evidencí a triáže (stanovení priorit při evakuaci zraněných) není pomoc efektivní a stává se živelnou. Upozornil také na to, že Českému červenému kříži chybějí lidé s dovednostmi. A dovednosti znamenají více než obvazy a zdravotnický materiál. Kdo by měl zájem o tuto problematiku, dozví se více na www.pomahamevnouzi.cz.

Cíle, působení a náplň práce Integračního centra (IC), které bylo zřízeno Magistrátem hlavního města Prahy v roce 2012, nám představil Mgr. Alen Kovačević, který zde působí jako koordinátor integračních aktivit. V ČR je 4,5 % cizinců, na území hlavního města je procento vyšší – téměř 14 %. IC jim zajišťuje spolupráci a komunikaci s institucemi, eliminuje zneužívání znevýhodněného postavení migrantů v různých oblastech života, pořádá kurzy českého jazyka, tlumočení a doprovody k lékaři, vede jednotlivce k samostatnosti apod. Podrobnosti o jeho aktivitách jsou dostupné na webové adrese www.icpraha.com.

S tím, jaké to je být chirurgem v extrémních podmínkách, nás seznámil další přednášející odpoledního bloku, MUDr. Filip Burget z VFN v Praze. Seznámil nás mj. s programem MEDEVAC, což je program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel, který je primárně určen pro vážně nemocné z válkou postižených zemí či jinak potřebných oblastí. Mezi země, kterých se tento program týká, patří Sýrie, Jordánsko, Ukrajina, Nepál, Kurdistán, Izrael, JAR a další – zde všude se kromě humanitární pomoci prezentuje i české zdravotnictví.

Sdělení všech přednášejících, kteří se s námi podělili o své zkušenosti s netradičním tématem migrace a integrace, byla velmi poutavá. Přestože ne všichni posluchači měli dosud možnost setkat se na svém pracovišti s cizinci nebo slyšet zážitky z cest, kde je cílem pomáhat, každý si na konferenci našel své. Plný přednáškový sál, diskuze i hodnocení konference potvrdily nebývalý zájem a zapojení účastníků.

Mgr. Alen Kovačević nám po ukončení konference mimo jiné napsal: Velice si cením toho, že jsem mohl prezentovat činnost Integračního centra Praha, přiblížit tak přítomným zdravotním sestrám naše služby a jak konkrétně by asistenci našich interkulturních pracovníků mohly využít. Z osobních rozhovorů s některými sestrami po skončení programu mám potvrzeno, že případné využití našich pracovníků při tlumočení u pacientů cizinců by velmi uvítaly.“

Proto velmi rádi připravíme podobné akce i do budoucna. Na konferenci také zazněla celá řada odkazů na zajímavé a přínosné webové stránky, proto níže uvádíme alespoň některé z nich: Asistenční infolinka (Charita ČR): http://www.charita.cz/jak-pomahame/pomoc-cizincum-v-cr/infolinka/, asistenční a poradenské služby pro migranty: http://www.inbaze.cz/asistencni-a-poradenske-sluzby-pro-migranty/.

Mgr. Zuzana Máchová, vedoucí odboru vzdělávání, VFN v Praze

 
  • tisk
  • předplatit si