COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2017

Společnost SOTIO zakládá expertní radu

Datum: 10. 7. 2017
Autor: tz

Strategickou Expertní radu se světově uznávanými odborníky v oblasti nádorových onemocnění založila na konci června letošního roku společnost SOTIO vlastněná skupinou PPF, která se zabývá vývojem inovativních produktů na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění.

Expertní rada, která bývá součástí fungování většiny úspěšných biotechnologických společností, bude pro SOTIO poskytovat strategickou poradenskou podporu a dávat doporučení týkající se klinického vývoje existujících produktů v portfoliu firmy či výběru nových látek s vysokým potenciálem pro další předklinický a klinický vývoj. Bude se rovněž zaobírat firemní strategií v oblasti business developmentu a organizace řízení. Expertní rada, jejímiž členy jsou Kapil Dhingra, M. D., George S. Golumbeski, Ph.D., Daniel D. von Hoff, M. D., F. A. C. P. a MUDr. Pavel Mirovský, Ph.D., MBA, se bude také podílet na formování budoucí strategie společnosti s vedením SOTIO, a bude tak doplňovat již existující odbornosti a zdroje firmy v oblasti výzkumu a vývoje, business developmentu či uvádění produktů na trh.

„Naším cílem je postavit široké portfolio inovativních produktů zaměřených na léčbu různých druhů nádorových onemocnění,” vysvětlil generální ředitel SOTIO Ladislav Bartoníček. „Nově založená Expertní rada, složená ze čtyř světově uznávaných odborníků, bude hrát důležitou roli ve směřování strategie SOTIO a bude nám pomáhat v našem úsilí poskytovat pacientům s vážnými onemocněními nové metody léčby,” dodal.

tz

 
  • tisk
  • předplatit si